Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia

Lüganuse Vallavalitsus korraldab valla arengukava lisa 2 ja eelarvestrateegia eelnõu avaliku väljapaneku 26. oktoobrist kuni 12. novembrini 2020.

Arengukava lisa 2 ja eelarvestrateegia täiendus- ja muudatusettepanekuid saab esitada 13. novembrini kella 15.00-ni vallavalitsuse kantseleisse aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude avalik arutelu toimub 16. novembril algusega kell 18.00 vallavolikogu saalis Keskpuiestee 20, Kiviõli.

Lisainfo: Anu Needo, arendusnõunik, tel: 332 1340, 5302 6061,
e-post: anu.needo@lyganuse.ee

 

Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 vastuvõtmine

Lüganuse valla eelarvestrateegia 2021-2025

Lisa1 Strateegia tabelid

 

Arengukava lisa 2,  Investeeringute kava 

Lüganuse valla eelarvestrateegia 2020-2024

Lüganuse valla eelarvestrateegia tabelid

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine

2017. aastal koostatud Kiviõli linna, Lüganuse ja Sonda valdade rahvastikuprognoos