Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia

Hea Lüganuse valla elanik!

Vallavalitsuses on käsil Lüganuse valla arengukava muutmine ja pikendamine perioodiks 2024-2035, et see vastaks paremini valla elanike pikaajalistele ootustele ja valla arenguvajadustele. Arengukava peab olema aktuaalne ja vastama kindlasti ka muutunud olukorrale meie majanduses ja turvalisuses. Kehtivate arengudokumentidega saab tutvuda siin https://www.riigiteataja.ee/akt/403112023016?leiaKehtiv

Igaüks meist saab anda valla arengusse oma panuse. Üks võimalus selleks on jagada arengukava koostajatega oma mõtteid ja ettepanekuid vastates ühele küsimusele, mille leiad siit: https://forms.gle/8sFd4tGh6C871ixWA

 

Lüganuse valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2023-2027 eelnõude II lugemine toimus Lüganuse Vallavolikogu 26.10.2023 istungil, kus kinnitati:

Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

Arengukava lisa 2,  Investeeringute kava 

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 vastuvõtmine

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine

Lisa 1 Ida- Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035

Lisa 2 Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 tegevuskava

 

2017. aastal koostatud Kiviõli linna, Lüganuse ja Sonda valdade rahvastikuprognoos