Lüganuse Vallavalitsuses tavapärast isikute vastuvõttu ei toimu kuni 30.06.2020 ja vallavalituse hoone on suletud (v.a perekonnaseisutoimingute teostamine). Vallavalitsusse pöörduvaid isikuid teenindatakse telefoni või e-posti teel. Vältimatu vajaduse korral isiklikult kohale tulla, on vajalik eelnev kokkulepe vastava ametnikuga. Lüganuse Vallavalitsuse 15.05.2020 korraldus nr 282 „ Ajutiste eriolukorrajärgsete piirangute kehtestamine Lüganuse valla haldusterritooriumil".                                                                                         

Uudised ja teated

       

 
 
  

Statistika

Rahvaarv: 8423
Suurim asula: Kiviõli linn (4850)
Koole: 5
Lasteaedu: 3 lasteaeda, 1 kooli lasteasutus, 1 kooli lasteaia liitrühm
Külasid: 48
Huvikoole: 2

Lüganuse valla rahvaarv seisuga 01.03.2020: 

Lüganuse vald 8423, 

Kiviõli linn 4850, 

Püssi linn 885, 

Lüganuse alevik 454, 

Sonda alevik 396, 

Erra alevik 141.