Sonda piirkond

Saunateenus

Sonda saun on avatud igal laupäeval:      Erra saun on avatud igal laupäeval:

08.00 - 10.00 naised                                     10.00 - 12.00 naised

10.00 - 14.00 mehed                                     12.00 - 15.30 mehed                                 

14.00 - 18.00 naised                                     16.00 - 18.00 naised

18.00 - 20.00 mehed

Saunapileti hind 2 eurot
Sonda elanik alates (täiskasvanud) 17-eluaastast - 1 euro
Pensionärid - 0,70 eurot
Lapsed ja õpilased (alla 17-eluaasta) - 0,70 eurot
 

Lüganuse piirkond

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamise Lüganuse vallas

Alates juulist 2014 on Lüganuse vallas kehtestatud tasulise sotsiaaltranspordi teenuse hind.

Sotsiaaltransporti on võimalik taodelda rahvastikuregistri andmetel Lüganuse vallas alaliselt elaval inimesel, kellel puuduvad ülalpidajad või eakad ja puudega isikud, kes on sattunud majanduslikesse raskustesse.

Sotsiaaltransporditeenuse taotlemiseks pöördub isik 5 tööpäeva enne teenuse kasutamist vallavalitsuse poole teatades teenuse vajaduse aja, marsruudi ning põhjuse.

Sotsiaaltranspordi osutamine algab inimese elukohast ja lõpeb soovitud sihtkohas. Isik tasub teenuse eest kilomeetri hinna alusel. Sotsiaaltranspordi hind on 0,70 eurot/km (näiteks tellides sõidu Lüganuselt Kiviõlisse ja tagasi on sõidu maksumus umbes 9 eurot). Sotsiaaltransporditeenuse eest tasutakse sularahas või ülekandega.

Tasuta sotsiaaltransporditeenuse kasutamise õigus on:
 1) isikutel, kellel on Lüganuse vallaga sõlmitud koduteenuste osutamise leping;
 2) isikutel, kelle kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta peale eluasemekulude (sotsiaalhoolekandeseaduse § 222lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel) mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri (2014 aastal on kahekordne toimetulekupiir 180 eurot).