Lüganuse Vallavalitsuse koosseis

 

Andrea Eiche    vallavanem

Krisli Kaldaru     abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse  alal

Anu Needo     vallavalitsuse liige

Angela Tikoft     vallavalitsuse liige

Anne Jõesaar     vallavalitsuse liige

Kadri Kuusmik      vallavalitsuse liige