Lüganuse Vallavalitsuse koosseis

 

Andrea Eiche     vallavanem

Krisli Kaldaru     abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse  alal

Risto Lindeberg     abivallavanem sotsiaal-, hariduse-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alal 

Anu Needo     vallavalitsuse liige

Angela Tikoft     vallavalitsuse liige

Anne Jõesaar     vallavalitsuse liige

Kadri Kuusmik      vallavalitsuse liige