Valla osalusega ettevõtted ja MTÜd
 

Lüganuse vald

Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ
 

Kiviõli piirkond

AS Kiviõli Soojus
Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ
 

Lüganuse piirkond

Lüganuse vald osaleb järgmistes mittetulundusühingutes ja äriühingus:
MTÜ Püssi Päevakeskus
MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus
OÜ Järve Biopuhastus

Lüganuse vald osaleb liikmena järgmiste mittetulundusühingute tegevuses:
Eesti Linnade Liit
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Kiviõli Omavalitsuste Liit
Eesti Mõisakoolide Ühendus
Maidla Mõisa Arendus
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Virumaa Koostöökogu
Lüganuse Loomekastell
Virumaa Rannakalurite Ühing