Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu LI istung toimub 28. juunil 2017 kell 16.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

PÄEVAKORD: 1. Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele 2. Varalise kohustuse võtmine 3. MTÜ Ida-Viru...

Maidla Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele 2017/2018. õa

Maidla Kool Lüganuse vallas, Ida-Virumaal kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele 2017/2018. õa:   Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (4 tundi...

Lüganuse Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Lüganuse Vallavolikogu moodustas 25. mai 2017. a otsusega nr 407 „ Lüganuse Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine"   15....

Püssi postkontor suletud 14.06.2017-29.06.2017

Seoses töötaja puhkusega on Püssi postkontor 14.06.2017-29.06.2017 suletud. Postiteenuste kättesaadavus on tagatud järgmiselt: Et kõik postitoimetused saaks tehtud, asendab Püssi...

Kiviõli Omavalitsuste Liidu teade liikuva noorsootöötaja ametikoha täitmiseks

Kiviõli Omavalitsuste Liit otsib oma arenevasse meeskonda liikuvat noorsootöötajat, kelle töö sisuks on noorsootöö korraldamine Lüganuse ja Sonda vallas ja Kiviõli linnas. Liikuva...

Päästeameti teade

Ida päästekeskus kutsub ohutusalasele teabepäevale „Kodu tuleohutus". Ohutuspäeval ootame MTÜsid, külaseltse jne ning ka kõiki  huvilisi, keda huvitavad järgmised teemad: ...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Järve Biopuhastus OÜ alustab  Roodu Aiandusühistu veega varustamist alates 02.06.2017.  

Päästeameti pressiteade

PÄÄSTEAMET Ida päästekeskus 26.04.2017 Ära puutu pommi! Kevad on käes. Inimesed lähevad aeda, metsa, rohkem loodusesse – algavad põllutööd, aiatööd, nende tööde käigus leitakse...

Maa-ameti teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Lüganuse vallas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2017 . Täpsemat informatsiooni...

Elektrilevi kutsub ettevaatlikkusele kevadtöödel elektriliinide ümbruses

Elektrilevi kutsub ettevaatlikkusele kevadtöödel elektriliinide ümbruses Koos kevade algusega hoogustuvad välitööd elektriliinide ümbruses, mis toovad igal aastal kaasa ohtlikke olukordi...

Päästeameti teade

Tuleohtliku aja määramine

Teade hajaasustuse programmi taotlusvooru avamisest

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  08.04.2017  avatakse hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Sonda, Vaivara, Mäetaguse,...

Algavad teeehitustööd Maanteeameti tellimusel

Alates 10.04.2017 toimuvad teedeehitustööd kõrvalmaantee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 0,00-3,53 (Kiviõli linn, Graniidi tn) ja  3,9-6,1 (Maidlast Savalani) lõikudel. Ehitustööd...

Maa-ameti teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.04.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt...

Lüganuse Vallavalitsus jätkab ka 2017. aastal programmiga "Ehitised korda"

Lüganuse Vallavolikogu 22.02.2017 otsusega nr 387 "Lüganuse valla "Ehitised korda" programmi läbiviimise kord 2017. aastal" jätkatakse ka sellel aastal valla territooriumil asuvate eramajade ja...

Lüganuse Vallavalitsuse teade liikluspinna kohanime määramise menetluse algatamisest

Lüganuse Vallavalitsus on algatanud liikluspinna kohanime määramise menetluse Varja ja Purtse külades. Lüganuse Vallavalitsuse korralduse eelnõu Lisa 1 Varja küla, Veski tänava...

Maa-ameti teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 02.03.2017. Täpsemat informatsiooni saab...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu algatas 26.jaanuar 2017 otsusega nr 383 Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise....

Adven Eesti AS teade

Teatis soojuse piirhinna kehtestamise kohta