Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus algatas 29.juuni 2017 korraldusega nr 227 "Detailplaneeringu muutmise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"  Moldova külas, Mõru vkt...

Lüganuse Vallavalitsus tänab Lüganuse valla päeva sponsoreid ja toetajaid

LÜGANUSE VALLAVALITSUS TÄNAB LÜGANUSE VALLA PÄEVA SPONSOREID JA TOETAJAID:   Viru Keemia Grupp AS, Eesti Energia AS, Enefit Kaevandused AS, Kiviluks AS, Titol Forest OÜ, Muhu...

Lüganuse valla päeval lunastamata jäänud vaheloosimiste võidud

Vallapäeva ajal lunastamata jäänud vaheloosimiste võidud saab kätte ajavahemikul 10.07.2017 kuni 14.07.2017.a. Lüganuse Vallavalitsusest tööaegadel (kell 8:00 kuni 16:00).   ...

Elroni teade Ida- ja Kagusuuna sõiduplaani muutusest alates 04.07.2017

Tulenevalt Tapa-Tartu raudteelõigu remonttöödest on alates 04.07 kuni 15.08 olulisi muudatusi Tallinn-Tartu, Jõgeva-Tartu, Tallinn-Aegviidu, Tallinn-Rakvere, Tallinn-Narva, Tartu-Valga ja...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Kirjaliku enampakkumise ja hoonestusõiguse seadmise tingimused Lüganuse vallas Savala külas kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega Lüganuse Vallavalitsus korraldab kirjaliku...

Maidla noortemaja jõusaal suletud

Maidla noortemaja jõusaal on suletud 03. juulist  kuni 31. juulini 2017 jõusaali instruktori puhkuse tõttu.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Lüganuse vallas Purtse külas Saare kinnistu võõrandamiseks

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Lüganuse vallas, Purtse külas, Saare kinnistu (kinnistusregistriosa nr 3241608, katastritunnus 43701:001:0183)...

Maidla Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele 2017/2018. õa

Maidla Kool Lüganuse vallas, Ida-Virumaal kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele 2017/2018. õa:   Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (4 tundi...

Lüganuse Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Lüganuse Vallavolikogu moodustas 25. mai 2017. a otsusega nr 407 „ Lüganuse Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine"   15....

Kiviõli Omavalitsuste Liidu teade liikuva noorsootöötaja ametikoha täitmiseks

Kiviõli Omavalitsuste Liit otsib oma arenevasse meeskonda liikuvat noorsootöötajat, kelle töö sisuks on noorsootöö korraldamine Lüganuse ja Sonda vallas ja Kiviõli linnas. Liikuva...

Päästeameti teade

Ida päästekeskus kutsub ohutusalasele teabepäevale „Kodu tuleohutus". Ohutuspäeval ootame MTÜsid, külaseltse jne ning ka kõiki  huvilisi, keda huvitavad järgmised teemad: ...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Järve Biopuhastus OÜ alustab  Roodu Aiandusühistu veega varustamist alates 02.06.2017.  

Päästeameti pressiteade

PÄÄSTEAMET Ida päästekeskus 26.04.2017 Ära puutu pommi! Kevad on käes. Inimesed lähevad aeda, metsa, rohkem loodusesse – algavad põllutööd, aiatööd, nende tööde käigus leitakse...

Maa-ameti teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Lüganuse vallas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2017 . Täpsemat informatsiooni...

Elektrilevi kutsub ettevaatlikkusele kevadtöödel elektriliinide ümbruses

Elektrilevi kutsub ettevaatlikkusele kevadtöödel elektriliinide ümbruses Koos kevade algusega hoogustuvad välitööd elektriliinide ümbruses, mis toovad igal aastal kaasa ohtlikke olukordi...

Päästeameti teade

Tuleohtliku aja määramine

Teade hajaasustuse programmi taotlusvooru avamisest

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  08.04.2017  avatakse hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Sonda, Vaivara, Mäetaguse,...

Algavad teeehitustööd Maanteeameti tellimusel

Alates 10.04.2017 toimuvad teedeehitustööd kõrvalmaantee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 0,00-3,53 (Kiviõli linn, Graniidi tn) ja  3,9-6,1 (Maidlast Savalani) lõikudel. Ehitustööd...

Maa-ameti teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.04.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt...