PRESSITEADE 05.12.2019   Lüganuse Vallavalitsus otsustas vabastada Kiviõli I Keskkooli direktor ametist 5. detsembril toimunud Lüganuse Vallavalitsuse istungil otsustati...

Lüganuse Vallavalitsuse pressiteade

PRESSITEADE 05.12.2019   Lüganuse Vallavalitsus otsustas vabastada Kiviõli I Keskkooli direktor ametist 5. detsembril toimunud Lüganuse Vallavalitsuse istungil otsustati...

Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri poolt väljakuulutatud loodusõhtut "Virumaa veekogumite parandamine läbi LIFE IP CleanEST projekti" ei toimu seoses madala...

Väljakuulutatud loodusõhtut ei toimu

Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri poolt väljakuulutatud loodusõhtut "Virumaa veekogumite parandamine läbi LIFE IP CleanEST projekti" ei toimu seoses madala...

Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on 09.12.2019 ajavahemikul kella 09.00 – 10.00 vesi välja lülitatud Lüganuse vallas,...

Järve Biopuhastus OÜ teade

Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on 09.12.2019 ajavahemikul kella 09.00 – 10.00 vesi välja lülitatud Lüganuse vallas,...

Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on 09.12.2019 ajavahemikul kella 09.00 – 10.00  vesi välja lülitatud Lüganuse...

Järve Biopuhastus OÜ teade

Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on 09.12.2019 ajavahemikul kella 09.00 – 10.00  vesi välja lülitatud Lüganuse...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.01.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-ameti teade piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.01.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Viljandi Kutseõppekeskuses algavad jaanuaris Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise kursused, mille kohta infot leiad SIIT .

Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise kursus

Viljandi Kutseõppekeskuses algavad jaanuaris Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise kursused, mille kohta infot leiad SIIT .

Lüganuse Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" alusel, et on peremehetu ehitistena arvele võtnud Lüganuse vallas,...

Peremehetu ehitisena arvele võetud

Lüganuse Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" alusel, et on peremehetu ehitistena arvele võtnud Lüganuse vallas,...

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et Lüganuse Vallavalitsuse 20. novembri 2019 korraldusega nr 704 „Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju...

Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et Lüganuse Vallavalitsuse 20. novembri 2019 korraldusega nr 704 „Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju...

24.11.2019 kella 06:15 paiku toimus KKT Oil OÜ tootmisseadme TSK-500 seadme TSK II  töörežiimi avariiline seiskamine reaktori tihendite hermeetilisuse rikke pärast, mille järel...

Kiviõli Keemiatööstus teade

24.11.2019 kella 06:15 paiku toimus KKT Oil OÜ tootmisseadme TSK-500 seadme TSK II  töörežiimi avariiline seiskamine reaktori tihendite hermeetilisuse rikke pärast, mille järel...

  Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt on läbi viidud Kiviõli õhukvaliteedi uuring , millega on võimalik tutvuda lyganuse.ee/et/ohukvaliteet.    

Kiviõli õhukvaliteedi uuring

  Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt on läbi viidud Kiviõli õhukvaliteedi uuring , millega on võimalik tutvuda lyganuse.ee/et/ohukvaliteet.    

Lüganuse Vallavalitsus palub Sonda aleviku, Vana-Sonda ja Varinurme jäävate kinnistute omanikel , kes jäävad Kiviõli Keemiatööstuse OÜ lõhketöödest põhjustatud maavõngete mõju (tolm, müra,...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus palub Sonda aleviku, Vana-Sonda ja Varinurme jäävate kinnistute omanikel , kes jäävad Kiviõli Keemiatööstuse OÜ lõhketöödest põhjustatud maavõngete mõju (tolm, müra,...

Lüganuse Vallavalitsus koostöös Keskkonnaametiga teavitab elanikke, et altkaevandatud alade vanade kaevanduskäikude varingutest tuleb teada anda Keskonnaametile ja Lüganuse vallale. Lüganuse...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus koostöös Keskkonnaametiga teavitab elanikke, et altkaevandatud alade vanade kaevanduskäikude varingutest tuleb teada anda Keskonnaametile ja Lüganuse vallale. Lüganuse...

Eelnõu avalik väljapanek toimub 20.11 kuni 03.12.2019 valla veebilehel ja Maidla Kooli veebilehel. Arengukava täiendus- ja muudatusettepanekuid saab esitada 03.12.2019 kella 16.00-ni...

Maidla Kooli arengukava 2019-2025 eelnõu avalik väljapanek

Eelnõu avalik väljapanek toimub 20.11 kuni 03.12.2019 valla veebilehel ja Maidla Kooli veebilehel. Arengukava täiendus- ja muudatusettepanekuid saab esitada 03.12.2019 kella 16.00-ni...

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et Lüganuse Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 212 „Detailplaneeringu koostamise lõpetamine ja Sonda Vallavolikogu 16.06.2014 otsuse nr 8/4 ning...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et Lüganuse Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 212 „Detailplaneeringu koostamise lõpetamine ja Sonda Vallavolikogu 16.06.2014 otsuse nr 8/4 ning...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste  esitamise  tähtaeg on 12.12.2019 . Täpsem informatsioon...

Maa-ameti teade avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamisest

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste  esitamise  tähtaeg on 12.12.2019 . Täpsem informatsioon...

Seoses Kohtla-Järvel Kalevi tänava avamisega liikluseks muutub alates 01.11.2019 busside liikumisteekond, VIRONIA peatust maakonna bussliinid nr 100, 102, 104, 105 ja 117 ei läbi, lisandub...

Ida-Viru maakonna bussiliinide nr 100, 102, 104, 105 ja 117 sõiduplaanide muudatustest alates 01.11.2019.

Seoses Kohtla-Järvel Kalevi tänava avamisega liikluseks muutub alates 01.11.2019 busside liikumisteekond, VIRONIA peatust maakonna bussliinid nr 100, 102, 104, 105 ja 117 ei läbi, lisandub...

Käsil on uue Lüganuse valla üldplaneeringu esimene faas – planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kava. Vallavalitsus ootab elanikke avaldama oma...

Ootame arvamust avaldama ideekorje kaardil

Käsil on uue Lüganuse valla üldplaneeringu esimene faas – planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kava. Vallavalitsus ootab elanikke avaldama oma...

Seoses talveajale üleminekuga muutub Elroni Idasuuna sõiduplaan alates 27.oktoobrist . Sõiduplaan 27.10 - 07.12.2019    ...

Muudatused Elroni Idasuuna sõiduplaanis

Seoses talveajale üleminekuga muutub Elroni Idasuuna sõiduplaan alates 27.oktoobrist . Sõiduplaan 27.10 - 07.12.2019    ...

Seoses Rääsa külas Rääsa-Ojamaa teekatte taastusremondiga paranenud sõiduoludest on tõusnud sõidukiirused asulavälisel teel lubatud sõidukiirusele 90 km/h ligilähedaseks, põhjustades suuremat...

Piirkiiruse vähendamine Rääsa-Ojamaa teel

Seoses Rääsa külas Rääsa-Ojamaa teekatte taastusremondiga paranenud sõiduoludest on tõusnud sõidukiirused asulavälisel teel lubatud sõidukiirusele 90 km/h ligilähedaseks, põhjustades suuremat...

Alates 1. oktoobrist väljub huvikoolibuss Kiviõli Kunstide Kooli juurest järgmistel kellaaegadel: 15.15 16.35 17.35 18.30 19. 20 (ei välju reedeti) Täpsem info Kiviõli...

Huvikoolibussi liikumine alates 1. oktoobrist

Alates 1. oktoobrist väljub huvikoolibuss Kiviõli Kunstide Kooli juurest järgmistel kellaaegadel: 15.15 16.35 17.35 18.30 19. 20 (ei välju reedeti) Täpsem info Kiviõli...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 2