LÜGANUSE VALD

 

Lüganuse valla, Maidla valla  ja Püssi linna ühinemise teel moodustus 27.10.2013 uus omavalitsusüksus - Lüganuse vald

Lüganuse valla põhimäärus

 

 

20.02.2017 Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXVII istung toimub 22. veebruaril 2017 kell 17.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

PÄEVAKORD: 1. Kaasava eelarve menetluse rakendamine Lüganuse valla 2017. aasta eelarves 2. Lüganuse valla "Ehitised korda" programmi läbiviimise kord 2017. Aastal 3. Savala küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamine ja projekti omafinan...  Loe edasi »

13.02.2017 Eesti Vabariigi 99. aastapäeva üritused Lüganuse vallas
09.02.2017 Eesti Töötukassa teade
03.02.2017 Maa-ameti teade
03.02.2017 Lüganuse Vallavalitsuse teade

Kontaktid

Statistika

Rahvaarv: 01.01.2017 seisuga 2945
Pindala: 439 km²
Suurim asula: Püssi linn (959)
Koole: 2