Lüganuse valla raamatukogud

 

Kiviõli Linnaraamatukogu

Aadress: Viru tn 7, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 335 8513, laenutuse telefon 335 8526

E-post: raamatukogu@kivioli.ee

Direktor Urve Eskor

 

Lüganuse Valla Raamatukogu

Aadress: Kiviõli tee 25a (Lüganuse keskkooli kõrvalhoones)

Telefon 332 5866

E-post: raamatukogu@lyganuse.ee

Direktor Aiki Maalma

Lüganuse Valla Raamatukogu keskraamatukogu asub Lüganuse alevikus, haruraamatukogud on Püssis, Maidlas ja Soonurmes. Laenutuspunktid on Varjal, Oandul, Maidla Koolis ja Lüganuse Keskkoolis.

 

Maidla haruraamatukogu

Aadress: Savala küla, 42301, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 332 5653, e-post: maedla.rk@mail.ee

Raamatukoguhoidja Pille Trop

 

Püssi haruraamatukogu

Aadress: Kooli 5, 43222, Püssi linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 335 3297, e-post: pyssi.raamatukogu@lyganuse.ee

Raamatukoguhoidja Koidu Tauts

 

Soonurme haruraamatukogu

Aadress: Soonurme küla, 42301, LÜganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 332 5656, e-post: soonurme@hot.ee

Raamatukoguhoidja Koidu Leppik

 

Sonda Valla Raamatukogu

Aadress: Uljaste tee 14, 43001,Sonda alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 335 5172, 5818 8726,e-post: sondaraamatukogu@lyganuse.ee

Raamatukogutöötaja Stella Mäitse

Erra teeninduspunkt

Avatud neljapäeviti 09.00 - 11.00