Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine

 

Ida-Viru koostöögrupp, kuhu kuuluvad Kiviõli Omavalitsuste Liidu liikmed Lüganuse ja Sonda vald ning Kiviõli linn, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada piirkondlikul tasandil noorte kaasatust noorsootöösse. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programmi raames analüüsiti piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Tulemuste põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane  tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.


Programmi kestvus: 10.04.2017 kuni 31.12.2018 
Programmi maksumus: 73 231 EUR
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste ja ühekordsete ürituste kaudu. Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 19 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 15% võrra senisest rohkem.
Tulemus: suurem hulk Sonda ja Lüganuse valla ning Kiviõli linna noori on kaasatud noorsootöösse.


Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

Lisainfo:

Keit Lipp, projekti koordinaator

telefon 5626 8633

keitlipp@gmail.com

   

 

 

 

MURDEPUNKT

 

Lüganuse Vallavalitsus on partneriks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis „Murdepunkt", mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine".

Programmi   viivad   üheskoos   ellu   Haridus-   ja   Teadusministeerium, Justiitsministeerium   ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo     programmi     kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/  ja     Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Rohkem infot projekti kohta: http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt

http://ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/dokumendid/anklogo.gif