Lüganuse valla noortekeskused
 

Lüganuse Noortemaja

Kiviõli tee 12,Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Juhataja Juho Põld

Telefon: 335 6194, e-post juho.pold@mail.ee

 

Maidla Noortekeskus

Maidla küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Noorsootöötaja Gerri Alamets

Telefon: 5342 8507, e-post: gerri.alamets@maidla.ee

Facebook

 

Püssi Avatud Noortekeskus

Kooli 5, Püssi linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Noorsootöötaja Mairo Gorbatšjov

Telefon: 5677 7405, E-post: pyssi.noortekeskus@lyganuse.ee

Facebook

 

Kiviõli Noortekeskus

Rahvamaja 2, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Juhataja Egle Kasela

Telefon: 334 0062, e-post: noortekeskus@kivioli.ee

Facebook
 

Sonda Noortetuba

Aadress: Lembitu 13, Sonda alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Info: Karmen Kõrts  e-post: karmen.korts@lyganuse.ee

Facebook

Liikuv noorsootöötaja

Angela Tikoft

Telefon: 5672 1331, e-post angela.tikoft@gmail.com

Erra noortetuba

Aadress: Puiestee 8, Erra, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 5672 1331, e-post: angela.tikoft@gmail.com

Facebook
 

Varja noortetuba

Purtse noortetuba

Facebook

Alates 25. septembrist 2017 liitus Kiviõli Omavalituste Liidu meeskonnaga liikuv noorsootöötaja Angela Tikoft, kelle peamiseks ülesandeks on jõuda läbi erinevate noorsootöö tegevuste Lüganuse valla äärealade noorteni, et nende noorsootöös osalemise võimalusi mitmekesistada.
Tema töölaud asub Erra noortetoas, kuid kindlasti leiate teda ka Purtse ja Varja noortetubadest,
mille käivitamise protsessis ta ka ise kaasa lööma hakkab ning edaspidi võib teda kohata ka kõikides
juba meie piirkonnas olemas olevates noortekeskustes – Püssis, Lüganusel, Sondas ja Maidlas.

Liikuva noorsootöötaja palkamist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.
Kiviõli koostöögrupi (Kiviõli linn, Lüganuse vald, Sonda vald) tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.