Järjekorda registreerimine
- avaldus täidetakse lasteaias või lasteaia kodulehelt võetud blankett saata täidetud kujul      e-maili aadressile: anu.soosaar@lyganuse.ee
- rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks toimub kevadel üldise järjekorra alusel
- eelisjärjekorras võetakse vastu Lüganuse valla rahvastikuregistris olevad lapsed
- õppeaasta keskel võetakse lapsi vastu ainult vabanevatele kohtadele.
 
Lasteaeda tulek on suur muutus Teie lapse elus.
Et laps kiiremini koduneks, on tähtis, et valmistaksite teda selleks ette:

  • tutvuge lasteaia kodukorra ja päevakavaga
  • ühtlustage kodune päevakava lasteaia omaga
  • õpetage lapsele eneseteenindamist ja hügieeniharjumusi
  • harjutage last sööma eakohast ja mitmekesist toitu
  • varuge aega ja kannatlikkust lapse järk- järguliseks harjutamiseks
  • lasteaiaeluga, õpetajatega ning teiste lastega
  • kujundage endas ja lapses positiivset suhtumist lasteaeda

Rääkige õpetajaga oma muredest ja tekkinud probleemidest, samuti rõõmudest.
 
Mida peab teadma
- esmakordselt lasteaeda tulles võtke kaasa perearstilt saadud tervisekaart
- lasteaeda tuleb ainult terve laps
- lasteaias on lapsel kapis vahetusjalanõud, kamm, taskurätik, võimlemiseks lühikesed püksid ja T-särk, õues käimiseks ilmastikule vastavad riided ja magamisriided.
- lasteaiamaks sisaldab osalustasu, mida arvestatakse jooksva kuu eest ja eelmise kuu toiduraha, mis tuleb tasuda panka hiljemalt jooksvakuu 25-ks kuupäevaks.

Osalustasu määr on ühe lapse kohta summa, mis moodustub 4% eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

                                    

Hea käitumise tava


Lasteaed on avatud 7.00 -18.00
Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt.


See tähendab:
kui Teie laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt viis minutit enne söögi algust (so. 8.20)
kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis kella 8.45 (kell 9.00 algavad õppetegevused).
 
Toiduraha ja osalustasu on panka ülekantud hiljemalt jooksvakuu 25-ks kuupäevaks
Lapse riiete kapis on kindlasti kamm ja vahetusriideid.
Lasteaeda võib laps kaasa tuua oma mänguasju kindlal nädalapäeval ja kokkuleppel oma rühma õpetajaga. Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.
Haige laps on kodus. Palaviku ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla, samuti on oht, et nakatuda võivad ka teised lapsed. 


NB!
Rühmaõpetajal ei ole luba anda lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid, samuti ei tohi laps neid ise võtta.
Kui toote lapse lasteaeda ja tulete talle järele, siis palun ärge lahkuge rühmaõpetajaga kontakti võtmata.