Haldusterritoriaalse muutusega moodustus Lüganuse Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o 21. oktoobril 2017 Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda valla ühinemisel uus Lüganuse vald, mis on kõigi ühinenud omavalitsuste õigusjärglane. Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemislepingu punkti 5.2 kohaselt kasutatakse uue Lüganuse valla sümboolika kinnitamiseni senise Sonda valla sümboolikat.

 

Lüganuse Vallavalitsus

Registrikood 77000223

Keskpuiestee 20

43199  Kiviõli linn, Lüganuse vald

Ida-Viru maakond

Telefon 332 1320

E-post: valitsus@lyganuse.ee

E-arvelduste aadress: FFF2558@arved.ee

Arvelduskonto:

Swedbank  EE162200221068428704

SEB  EE891010220267492221

TP 182101