Kiviõli koostöögrupi tegevused

Loomefest/Noortepäev 2018
 

PRESSITEADE

01. juuni 2018

Loomefest toob Kiviõli õunapuude pargi Lüganuse valla kaardile ja kaasab noori kogukonna tegemistesse

2. juunil saab Kiviõli õunapuude pargis toimuma põnev kogukonnafestival Loomefest, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubeli tähistamisele ja mis sel aastal esmakordselt on ühendatud piirkonna Noortepäev 2018 üritusega – et kaasata kogukonna tegemistesse enam noori ning tekitada kogukonnaga tugevamat sidet eelduseks siduma oma tulevikku kodukohaga. Ürituse näol on tegemist kogukonna projektõppega, mille eesmärk on kaasata noori ja teisi kogukonnaliikmeid oma kodukohta paremaks looma. Festivalil toimuvad erinevaid loometegevusi pakkuvad töötoad.

Ürituse korraldajateks on Kiviõli I Keskkooli õpilased, kaasatud on aga üle valla erinevaid organisatsioone, mis viivad läbi erinevaid töötube – ikka noorte osalusel. Kokku on erinevaid võimalusi, kuidas festivalil aega sisustada pea kolmkümmend: alates tantsust ja muusikast kuni meisterdamiseni, filmide loomise ja seiklusmänguni - tegevust jagub kindlasti igas vanuses osalejale.

Sündmusel ulmepargi teemalist töötuba vedav Kiviõli I Keskkooli vilistlane Ksenia Ivanova kutsub kõiki sündmusel osalema: „Meie töötuba on suviselt lõõgastav ning oodatud on igas vanuses osalejad, kes tunnevad, et tahaksid võtta kätte pliiatsi või pintsli ning lasta mõtetel ja unistustel lennata. Unistame koos, milline võiks välja näha Kiviõli linna õunapuude park viie, kümne või viieteistkümne aasta pärast. Kõik enda unistused joonistame koos suurele lõuendile. Ole julge ja tule unistama meie töötuppa ning nautima ka teisi põnevaid töötubasid!"

Sündmus lõpeb ühise pikniku ja kontserdiga, mille peaesinejaks on superstaar Jüri Pootsman. Kogukonnafestival pakub kõigile osalejatele mõnusat koosolemise võimalust ning kaasa mõtlemist, kuidas õunapuude parki kujundada kaasaaegseks korrastatud rohealaks Lüganuse valla keskuses ja annab piirkonna noortele võimaluse harjutada kätt suurürituse korraldamisel kaasates tervet kogukonda.

Ürituse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Rohkem infot:

Helena Kivestu, Kiviõli 1. Keskkool, huvijuht, 5347 3131

 

KOV KTG tegevussuund

Ida-Viru koostöögrupp, kuhu kuuluvad Kiviõli Omavalitsuste Liidu liikmed Lüganuse ja Sonda vald ning Kiviõli linn, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada piirkondlikul tasandil noorte kaasatust noorsootöösse. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programmi raames analüüsiti piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Tulemuste põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane  tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.


Programmi kestvus: 10.04.2017 kuni 31.12.2018 
Programmi maksumus: 73 231 EUR
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste ja ühekordsete ürituste kaudu. Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 19 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 15% võrra senisest rohkem.
Tulemus: suurem hulk Sonda ja Lüganuse valla ning Kiviõli linna noori on kaasatud noorsootöösse.


Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.


Lisainfo:

Keit Lipp, projektispetsialist

telefon: 5626 8633

keitlipp@gmail.com

 

Erra noortetuba

Tuleviku arhitektid

Liikuv noorsootöötaja Kiviõli piirkonnas

Kiviõli piirkonna noortepäev 2017