Kaevandused ja karjäärid

Uus-Kiviõli kaevandus

Lüganuse lubjakivikarjäär

Ojamaa kaevevälja põhjaveeseire ja muraka soostiku ökosüsteemi seire 2018. aastal

 

Lüganuse Vallavalitsus koostöös Keskkonnaametiga teavitab elanikke, et altkaevandatud alade vanade kaevanduskäikude varingutest tuleb teada anda Keskonnaametile ja Lüganuse vallale. Lüganuse vald koostöös Päästeametiga tagab varingu ala ohutuse ning Keskkonnaamet tegeleb varingu likvideerimisega ning võimalike kahjude  hüvitamisega. Teavitused varingutest saata aadressile valitsus@lyganuse.ee ja Keskkonnaametile edaspidiseks menetlemiseks. Juurde lisada skeem, fotod ohtlikest aukudest ja nende paiknemisest. Vastav vorm, mida täita Keskkonnaameti jaoks on leitav: Kaevandamisega ja maapõue kasutamisega tekitatud kahju teavituse alus (vorm)