Lüganuse valla jäätmekava 2017 - 2021

Avaliku arutelu protokoll

Protokolli lisa


Teade ajutisest vabaturu olukorrast endise Lüganuse valla territooriumil

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Tuleteme korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistu omanikele meelde, et   20. jaanuariks tuleb Lüganuse Vallavalitsusele esitada jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Kinnituse vorm

Vabastuse saamise eelduseks on, et kinnistu seisab tühjana st seal ei elata või ei tarvitata muul otstarbel.

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras vabastamise taotlus (vorm)
 

Pakendijäätmete kogumine Lüganuse vallas

Segapakend, paber, papp

ETO- Eesti Taaskasutusorganisatsiooni konteinerid

TVO - Tootjavastutusorganisatsioon OÜ konteinerid


Pakendijäätmete sorteerimisjuhend

 

Korduvkasutamisest saab infot leheküljel http://uuskasutus.ee/kontakt/

Toidujäätmete kohta saab infot http://tarbitoitutargalt.ee/
 

Säästad või saastad? Uuri lähemalt www.loke.ee