Kevadine suurjäätmete äravedu Lüganuse vallas

    04.05. - 06.05.2018   

1. Maidla (kaalumaja plats)

2. Soonurme (poe juurde)

3. Savala (katlamaja juurde)

4. Lepa tee 8/10 (teemaale, Kiviõli)


    11.05. - 13.05.2018

1.  Lüganuse (ringhoone juurde)

2. Varja (sidemaja juurde)

3. Purtse (poe juurde)

4. Varinurme (bussipeatuse juurde)


    18.05. - 20.05.2018

1. Oandu (bussipeatuse juurde)

2. Uniküla (töökoja juurde)

3. Püssi (postkontori juurde)

4. Kaare tn mänguväljaku platsi ääres (Kesa ja Sireli tn ristumiskoht Kiviõli)


    25.05. - 27.05.2018

1. Sonda koolimaja (katlamaja juurde)

2. Metsamajandi bussipeatus (Lembitu tn 29 piirkonda

3. Mee tn. 2/4, Metsa tn. ja Karja tn. ristmik (Sonda)


    01.06. - 03.06.2018

1. Erra-Liiva; Liiva ja Liini tn. Ristmik

2. Erra; Jõe tn. ½,

3. Allika tn 1


KONTEINERISSE EI TOHI LADUSTADA:

*OHTLIKE JÄÄTMEID * BIOLAGUNEVAID JÄÄTMEID * OLMETEHNIKAT *ETERNIITI

*VANAREHVE

Erra Ohtlike Jäätmete Kogumispunkt avatud:

T kell 9.00 -16.00

K kell 9.00 - 16.00

N kell 9.00 - 15.00

R kell 9.00 - 15.00

L kell 9.00 - 15.00

Kontakttelefon: Kairi Kams 58188729

 

Lüganuse valla jäätmekava 2017 - 2021

Avaliku arutelu protokoll

Protokolli lisa

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Tuleteme korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistu omanikele meelde, et   20. jaanuariks tuleb Lüganuse Vallavalitsusele esitada jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Kinnituse vorm

Vabastuse saamise eelduseks on, et kinnistu seisab tühjana st seal ei elata või ei tarvitata muul otstarbel.

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras vabastamise taotlus
 

Kiviõli piirkond

Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kehtestamine

Kiviõli linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine
 

Sonda piirkond

Sonda valla territooriumil teostab olmejäätmete ja paberijäätmete vedu Ekovir OÜ.
Sonda piirkonna elanikele on jäätmete vastuvõtmine tasuta.

Sonda valla jäätmehoolduseeskiri

Jäätmete kogumine Sonda piirkonnas

Sonda, Satsu,Nüri
Vana-Sonda, Varinurme
Koljala, Vainu
E
rra
Erra-Liiva

 

Lüganuse piirkond

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri
 

Pakendijäätmete kogumine Lüganuse piirkonnas

Konteinerite asukohad:

Segapakend

Purtse kauplus-söökla juures
Savala küla bussipeatus
Püssi, Kooli 14, A&O kauplus
Püssi, Viru 6
Püssi, Roodu pumbamaja
Püssi, Metsa 4
Lüganuse alevik, Papli 4
Lüganuse alevik Pargi9/Kiviõli tee 27
Soonurme küla (Janeki pood)
Maidla küla (Vanakõrtsi talu pood)
Savala küla (Savala katlamaja)

Paber ja papp:

Püssi, Kooli 14 (A&O kauplus)

Klaas:

Purte küla
Varja küla

Pakendijäätmete sorteerimisjuhend

Korduvkasutamisest saab infot leheküljel http://uuskasutus.ee/kontakt/

Toidujäätmete kohta saab infot http://tarbitoitutargalt.ee/
 

Säästad või saastad? Uuri lähemalt www.loke.ee