Lüganuse valla jäätmekava 2017 - 2021

Avaliku arutelu protokoll

Protokolli lisa

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Tuleteme korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistu omanikele meelde, et   20. jaanuariks tuleb Lüganuse Vallavalitsusele esitada jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Kinnituse vorm

Vabastuse saamise eelduseks on, et kinnistu seisab tühjana st seal ei elata või ei tarvitata muul otstarbel.

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras vabastamise taotlus (vorm)
 

Pakendijäätmete kogumine Lüganuse vallas

Segapakend, paber, papp

ETO- Eesti Taaskasutusorganisatsiooni konteinerid

TVO - Tootjavastutusorganisatsioon OÜ konteinerid


Pakendijäätmete sorteerimisjuhend

 

Kiviõli piirkond

Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kehtestamine

Kiviõli linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine
 

Sonda piirkond

Sonda valla jäätmehoolduseeskiri
 

Lüganuse piirkond

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri
 

Korduvkasutamisest saab infot leheküljel http://uuskasutus.ee/kontakt/

Toidujäätmete kohta saab infot http://tarbitoitutargalt.ee/
 

Säästad või saastad? Uuri lähemalt www.loke.ee