24.07.17

Kruusa pealevedu Lüganuse valla teedele

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke „Kruusa pealevedu Lüganuse valla teedele" pakkumuste esitamise tähtajaga 31.07.2017 kell 10:00.

Lüganuse Vallavalitsuse 20.07.2017 korraldus nr 258 "Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära"

Hanke korraldamise tingimused

 

Lüganuse Vallavalitsuse 20.07.2017 korraldus  nr 240 "Lüganuse valla 2017. aasta hankeplaani muutmine" 

Hankeplaan 2017

 

Püssi linna jalgpalliväljaku rekonstrueerimine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke „Püssi linna jalgpalliväljaku rekonstrueerimine" pakkumuste esitamise tähtajaga 12.07.2017 kell 10:00.

Pakkumiskutse

 

Lüganuse Keskkooli pargi jõulinnaku (spordiplatsi) rajamine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke „Lüganuse Keskkooli pargi jõulinnaku (spordiplatsi) rajamine" pakkumuste esitamise tähtajaga 10.07.2017 kell 10:00.

Pakkumiskutse

Asukoha plaan

 
 

Lüganuse vallas Püssi linnas Jõe tn truubi remont

Lüganuse Vallavalitsuse 01.06.2017. a korralduse nr 167 "Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära" alusel on kuulutanud välja hange „Lüganuse vallas Püssi linnas Jõe tn truubi remont".

Hankija nimi ja andmed: Lüganuse Vallavalitsus, registrikood 75038629, Kivõli tee 8, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, 43301 Ida-Virumaa. Telefon 33 5840, e-post: kantselei@lyganuse.ee.

Hanke nimetus: "Lüganuse vallas Püssi linnas Jõe tn truubi remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg:

Pakkumused esitada digitaalselt e-posti aadressile kantselei@lyganuse.ee hiljemalt 19. juuniks 2017. kell 10:00.

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud selleks õigusi omava isiku poolt.

Küsimuste korral, palume pöörduda: Lüganuse Vallavalitsus, toomas.martin@lyganuse.ee või telefonil 5807 3701.

 

Püssi linna Viru tänava rekonstrueerimine

Lüganuse Vallavalitsuse 01.06.2017 korralduse nr 180 "Riigihanke korraldamine ja komisjoni moodustamine" alusel on kuulutanud välja avatud hankemenetlusega riigihange „Püssi linna Viru tänava rekonstrueerimine". Hankemenetlus viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/ (viitenumber 187482), kus on saadaval hankedokument. Pakkumuse tagatise suuruseks on määratud 2000 eurot ja pakkumuse esitamise tähtaeg on 26.06.2017 kell 11:00. Hanke eest vastutav isik on abivallavanem Enno Saarmets 332 5842.

 

Lüganuse Vallavalitsuse 09.03.2017 korraldus nr 78 "Hankeplaani kinnitamine"

 

Lüganuse Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke " Roodu aiandusühistu territooriumil põhjavee tõusust põhjustatud keskkonnaohtlikkuse hindamine ning leevendusmeetmete väljatöötamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.01.2017 kell 12:00.

Hange viiakse läbi elektroonilises vormis hankekeskkonnas.

Hankedokument

HD lisa. Keskkonnauuringu lähteseisukohad

 

Lüganuse valla 2016. aasta muudetud hankeplaan