Lüganuse valla hankekord
 

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate keskkonnahäiringute analüüs ning leevendus- ja kompensatsioonimeetmete koostamise teenuse ostmine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.08.2018 kell 11.00.

Pakkumuse esitamise kutse

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Ühispakkujate esindajate volikiri 

Vorm 3 Pakkumus

Vorm 4 Vastutava eksperdi CV


 

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine sisse ostmiseks lepingupartnerit.

Käimas on Rahandusministeeriumi poolt avatud taotlusvoorust „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine" eraldatud toetusega elluviidav investeeringuprojekt „Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna".

Projekteerimishange on läbi viidud (viitenumber 194388) ja hankeleping on sõlmitud OÜ-ga Eesti Ehitusprojekt. Lepingu täitmise tähtaeg on 04.07.2018.

Projekti koosseisus esitab projekteerija kõik tehnilises kirjelduses olevad projekti osad.

Kogu projekteerimistöö k.a. kõikide eriosade projektid antakse üle põhiprojekti staadiumis. Ekspert vaatab üle ka töömahtude tabeli ja ehitusmaksumuse hinnangu.

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisega tuleks alustada hiljemalt nädalal nr 31 ning töö pikkuseks hindame kuni 4 nädalat.

Kui pakkumist esitaval ettevõttel ei ole kõikide projekti koosseisus olevate eriosade registreeringut MTR-is, siis lisada teise isiku (alltöövõtja) nõusolek. 

Palume esitada oma hinnapakkumine hiljemalt 20. juuliks 2018 .a kell 10.00 e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee, koopia anu.needo@lyganuse.ee

 

 

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine sisse ostmiseks lepingupartnerit.
Käimas on KIK-i toetusega meetmest Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes elluviidav investeeringuprojekt „Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine".

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke "Lüganuse vallale kuuluvate objektidekindlustusteenuse ostmine".

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kiviõli linna Jaama tänava ülekatte ehitamise omanikujärelvalve teenus".

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse Vallalvalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate häiringute uurimise ja analüüsi koostamise teenus".

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Püssi linna Viru tänava rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenus".

Hange on lõppenud.

 

DOKUMENDIREGISTER