Lüganuse Vallavalitsuse koosseis

Viktor Rauam   vallavanem

Enno Mägar    abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse  alal (palgaline )

Svetlana Kuzmina vallavalitsuse liige

Inno Naur vallavalitsuse liige

Julia Kiskonen vallavalitsuse liige

Evelyn Danilov vallavalitsuse liige