OÜ Järve Biopuhastus teade

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on  22.11.2017 ajavahemikul kella 00:00 -...

Tarbijakaitseameti teatis

Tarbijakaitseamet kutsub ettevõtjaid lastekaupade ohutusele keskenduvale Suunanäitajale Narvas 23. novembril toimub Narvas tarbijakaitseameti ja Eesti kaubandus-tööstuskoja ühine infopäev...

Üle-idavirumaaline ettevõtlike koolide ja lasteaedade lahtiste uste nädal

Ettevõtliku kooli lahtiste uste nädal 1.- 8. detsember 2017 . 5. detsember kell 16.00 Jõulukaartide valmistamise töötuba. Juhendavad õpetaja Gerli Pill ja õpetaja abi Eva Vahemets. 6....

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 2. istung toimub Kiviõli Linnavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20) kolmapäeval, 15. novembril 2017 kell 16.00.

PÄEVAKAVA: 1. Aidu karjääri korrastamise ja sulgemise projekti kooskõlastamine 2. Häältelugemiskomisjoni moodustamine 3. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ...

Lahtiste uste nädal Maidla Koolis

Lahtiste uste nädal Maidla Koolis ja lasteasutuses toimub 13. novembrist kuni 17. novembrini 2017.  

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ teade

Ühinenud metsaomanikud MTÜ on üle 700 liikmega Metsaühistu, kes on 2017. aasta aprillist Säästva Metsamajandamise FSC grupisertifikaadi haldaja. FSC gruppi kuulub nii suuremaid kui väiksemaid...

Lüganuse Vallavolikogu liikmete registreerimine

Lüganuse valla valimiskomisjon registreeris 20. okrtoobril 2017 otsusega nr 10 Lüganuse Vallavolikogu  I koosseisu liikmed. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemused...

Üleskutse osalema projektis "Eesti lood keskkonnamuutustest"

MTÜ Eesti Roheline Liikumine üleskutse osalema projektis "Eesti lood keskkonnamuutustest"

Eesti Põllumajandusmuuseumi üleskutse mälestuste kogumiseks

Eesti Põllumajandusmuuseum on võtnud omale eesmärgiks koguda inimestelt  mälestusi põllumajandusliku ja kodumajandusliku hariduse omandamise kohta. Selleks on koostatud ka  vastav...

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kultuuripreemia "Kultuuripärl" kandidaatide esitamise Ida-Viru maakonnas

                                             Eesti Kultuurkapital...

Maa-ameti teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab...

Lüganuse Vallavalitsus kavandab liikluspindade kohanimede kehtestamist

13.09.2017 Kohanimeseaduse § 4, § 5 lõike 4, § 6 lõike 1 ja lõike 8 alusel, lähtudes Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 otsusest nr 65 „Kohanimeseadusega ja ruumiandmete seadusega kohaliku...

Maa-ameti teade

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Lüganuse vallas asuvate riigi kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks...

Lüganuse Vallavalitsuse teade alla lihthanke piirmäära hanke korraldamisest

  Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke „Püssi linna jalgpalliväljaku rekonstrueerimine" pakkumuste esitamise tähtajaga   06.09.2 017 kell 10:00 ....

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi "Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017"

Kutsume esitama kandidaate konkursile Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017! Ankeet

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus algatas 29.juuni 2017 korraldusega nr 227 "Detailplaneeringu muutmise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"  Moldova külas, Mõru vkt...

Lüganuse Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Lüganuse Vallavolikogu moodustas 25. mai 2017. a otsusega nr 407 „ Lüganuse Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine"   15....

Maa-ameti teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Lüganuse vallas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2017 . Täpsemat informatsiooni...

Teade hajaasustuse programmi taotlusvooru avamisest

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  08.04.2017  avatakse hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Sonda, Vaivara, Mäetaguse,...