Küsitlus noortele ja nende vanematele

Lüganuse Vallavalitsus koostab noortevaldkonna arengukava aastateks 2018 - 2025.            Selleks, et välja selgitada Lüganuse valla noorte ja nende vanemate...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

21.10.2017 moodustus Sonda valla ja Lüganuse valla ning Kiviõli linna ühinemisel uus omavalitsus nimega Lüganuse vald. Kuni uue veebilehe avalikustamiseni, edastame teated ja informatsiooni...

Lüganuse valla sümboolika konkurss

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi valla sümboolika leidmiseks Konkursi eesmärgiks on kujundada Lüganuse valla ametlik sümboolika – vapp ja lipp.  ...

Lüganuse valla noorte omaalgatuslik projekt "Erinevad rahvused üks kodukoht"

Lüganuse valla noored kohtusid läbi ühiste väljasõitude   Lüganuse valla noorte omaalgatuslik projekt „Erinevad rahvused, üks kodukoht" eesmärgiks oli eesti ja vene noorte...

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjaliku kinnituse esitamine

Lüganuse Vallavalitsusel on õigus tühistada jäätmevaldaja vabastus korraldatud jäätmeveost, kui korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja ei esita järgmise aasta 20. jaanuariks Lüganuse...

Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 määrus nr 8 „Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord Lüganuse vallas". Avaldused maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada Lüganuse...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Hajaasustuse programm 2018 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele...

Päästeameti pressiteade

Väikelastega juhtub liiga palju õnnetusi Päästeamet osaleb eeskujukampaanias „Aga Mina" sõnumiga "Aga mina teen kodu ohutuks". Päästeamet kutsub lapsevanemaid üles pöörama rohkem...

Maksu- ja Tolliameti teade

SISSETULEKUD HAKKAVAD MÕJUTAMA  MAKSUVABA TULU SUURUST Maksu-ja Tolliamet 2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile...

Meelespea kergliiklejatele

  Talv ei jää ka meie piirkonda tulemata Soojad ja kuivad ilmad on vahetunud jahedate ja vihmaste ilmade vastu. Peadselt saabub talv, mida me omal nahal juba tunda saanud oleme....

Noortetoad avasid uksed

PRESSITEADE Kiviõli Omavalitsuste Liit MTÜ Noortetoad avasid uksed Lüganuse vallas avasid eelmisel nädalal uksed kolm uut noorte ajaveetmispaika – noortetoad Erras, Purtses...

Muudatustest veterinaarsüsteemis

Infoks loomapidajale: volitatud veterinaararstide tööülesanded uuest aastast muutuvad Harles Kaup, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu osakonna juhataja Veterinaar-ja Toiduamet...

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ teade

Ühinenud metsaomanikud MTÜ on üle 700 liikmega Metsaühistu, kes on 2017. aasta aprillist Säästva Metsamajandamise FSC grupisertifikaadi haldaja. FSC gruppi kuulub nii suuremaid kui väiksemaid...

Lüganuse Vallavolikogu liikmete registreerimine

Lüganuse valla valimiskomisjon registreeris 20. okrtoobril 2017 otsusega nr 10 Lüganuse Vallavolikogu  I koosseisu liikmed. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemused...

Üleskutse osalema projektis "Eesti lood keskkonnamuutustest"

MTÜ Eesti Roheline Liikumine üleskutse osalema projektis "Eesti lood keskkonnamuutustest"

Eesti Põllumajandusmuuseumi üleskutse mälestuste kogumiseks

Eesti Põllumajandusmuuseum on võtnud omale eesmärgiks koguda inimestelt  mälestusi põllumajandusliku ja kodumajandusliku hariduse omandamise kohta. Selleks on koostatud ka  vastav...

Lüganuse Vallavalitsus kavandab liikluspindade kohanimede kehtestamist

13.09.2017 Kohanimeseaduse § 4, § 5 lõike 4, § 6 lõike 1 ja lõike 8 alusel, lähtudes Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 otsusest nr 65 „Kohanimeseadusega ja ruumiandmete seadusega kohaliku...

Maa-ameti teade

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Lüganuse vallas asuvate riigi kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus algatas 29.juuni 2017 korraldusega nr 227 "Detailplaneeringu muutmise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"  Moldova külas, Mõru vkt...