Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 4. istung toimub 18.12.2017 kell 16.00 Kiviõli Linnavalitsuse saalis

PÄEVAKORD: Lüganuse Vallavalitsuse  põhimäärus Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhend Toimetulekutoetuse määramiseks...

Päästeameti pressiteade

Väikelastega juhtub liiga palju õnnetusi Päästeamet osaleb eeskujukampaanias „Aga Mina" sõnumiga "Aga mina teen kodu ohutuks". Päästeamet kutsub lapsevanemaid üles pöörama rohkem...

Maksu- ja Tolliameti teade

SISSETULEKUD HAKKAVAD MÕJUTAMA  MAKSUVABA TULU SUURUST Maksu-ja Tolliamet 2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

19.12.2017  kell 16.00 Püssi kultuurimajas toimuvast "Roodu aiandusühistu territooriumil põhjavee tõusust põhjustatud keskkonnaohtlikkuse hindamise ning leevendusmeetmete...

Meelespea kergliiklejatele

  Talv ei jää ka meie piirkonda tulemata Soojad ja kuivad ilmad on vahetunud jahedate ja vihmaste ilmade vastu. Peadselt saabub talv, mida me omal nahal juba tunda saanud oleme....

Lüganuse valla noored pistavad rinda mälumängu maratonis

PRESSITEADE   Lüganuse valla noored pistavad rinda mälumängu maratonis   Novembris sai alguse Lüganuse valla noorte mälumängu maraton, mis liidab uue liitvalla...

Noortetoad avasid uksed

PRESSITEADE Kiviõli Omavalitsuste Liit MTÜ Noortetoad avasid uksed Lüganuse vallas avasid eelmisel nädalal uksed kolm uut noorte ajaveetmispaika – noortetoad Erras, Purtses...

Muudatustest veterinaarsüsteemis

Infoks loomapidajale: volitatud veterinaararstide tööülesanded uuest aastast muutuvad Harles Kaup, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu osakonna juhataja Veterinaar-ja Toiduamet...

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ teade

Ühinenud metsaomanikud MTÜ on üle 700 liikmega Metsaühistu, kes on 2017. aasta aprillist Säästva Metsamajandamise FSC grupisertifikaadi haldaja. FSC gruppi kuulub nii suuremaid kui väiksemaid...

Lüganuse Vallavolikogu liikmete registreerimine

Lüganuse valla valimiskomisjon registreeris 20. okrtoobril 2017 otsusega nr 10 Lüganuse Vallavolikogu  I koosseisu liikmed. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemused...

Üleskutse osalema projektis "Eesti lood keskkonnamuutustest"

MTÜ Eesti Roheline Liikumine üleskutse osalema projektis "Eesti lood keskkonnamuutustest"

Eesti Põllumajandusmuuseumi üleskutse mälestuste kogumiseks

Eesti Põllumajandusmuuseum on võtnud omale eesmärgiks koguda inimestelt  mälestusi põllumajandusliku ja kodumajandusliku hariduse omandamise kohta. Selleks on koostatud ka  vastav...

Lüganuse Vallavalitsus kavandab liikluspindade kohanimede kehtestamist

13.09.2017 Kohanimeseaduse § 4, § 5 lõike 4, § 6 lõike 1 ja lõike 8 alusel, lähtudes Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 otsusest nr 65 „Kohanimeseadusega ja ruumiandmete seadusega kohaliku...

Maa-ameti teade

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Lüganuse vallas asuvate riigi kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks...

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi "Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017"

Kutsume esitama kandidaate konkursile Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017! Ankeet

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus algatas 29.juuni 2017 korraldusega nr 227 "Detailplaneeringu muutmise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"  Moldova külas, Mõru vkt...

Teade hajaasustuse programmi taotlusvooru avamisest

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  08.04.2017  avatakse hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Sonda, Vaivara, Mäetaguse,...

Algavad teeehitustööd Maanteeameti tellimusel

Alates 10.04.2017 toimuvad teedeehitustööd kõrvalmaantee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 0,00-3,53 (Kiviõli linn, Graniidi tn) ja  3,9-6,1 (Maidlast Savalani) lõikudel. Ehitustööd...