« Tagasi

Maidla Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ja logopeedi leidmiseks


Maidla Kool

Lüganuse vallas, Ida-Virumaal

kuulutab välja konkursi

Lasteaiaõpetaja ametikohale (1,0 ametikohta)

Logopeedi ametikohale (1,0 ametikohta)

Lasteasutuse õpetaja ametikohale vastavad kvalifikatsiooninõuded on kinnitatud Haridus- ja teadusministri 06.09.2013 määrusega nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded"

Logopeedi ametikohale vastavad kvalifikatsiooninõuded on kinnitatud haridusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded".

Avaldus, CV, isikut tõendava dokumendi ja kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad esitada

hiljemalt 18.06.2018

posti teel: Maidla Kool, Mõisa 1, Maidla küla, Lüganuse vald, Ida-Virumaa

või aadressil: direktor@maidlakool.ee digitaalselt allkirjastatuna.

Täiendav info telefonil 5246816