« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus palub Sonda aleviku, Vana-Sonda ja Varinurme jäävate kinnistute omanikel, kes jäävad Kiviõli Keemiatööstuse OÜ lõhketöödest põhjustatud maavõngete mõju (tolm, müra, vibratsioon) piirkonda ja on huvitatud lõhkamiste toimumise eelteavitamisest SMS-i teel oma mobiiltelefonile, edastada oma andmed (nimi, aadress, kinnistu- või katastrinumber ja mobiiltelefoni number) vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti e-posti aadressile: arvo.sirel@lyganuse.ee .