« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

Kiviõli I Keskkooli DIREKTORI

ametikoha täitmiseks

Nõuded kandidaadile:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõige 1 nõuetele,
 • haridusvaldkonnas töötamise kogemus,
 • juhtimiskogemus,
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine,
 • teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest,
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda,
 • hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • haridust tõendava dokumendi koopia,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate muude dokumentide koopiad,
 • visioon Kiviõli I Keskkooli juhtimisest ja arengust,
 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid esitada hiljemalt 15.01.2020 Lüganuse Vallavalitsusele e-aadressil: valitsus@lyganuse.ee või postiga Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199

Lisainformatsioon:

Haridusnõunik Arne Piirimägi, arne.piirimagi@lyganuse.ee , tel 332 5841, mob 5340 9035