« Tagasi

Kiviõli Vene Kooli õpilased lähevad kodukanti tööandjatega tutvuma

KredEx andis oma 1. novembri pressiteates teada, et  viib 14. novembril Kiviõli Vene Kooli õpilased karjääriretkede raames ekskursioonile kohalikesse ettevõttesse, et äratada noortes huvi kodukandi karjäärivõimaluste vastu ja innustada õpilasi ettevõtlikkusele. 

​Ida-Virumaal saavad Kiviõli Vene Kooli 9. klassi õpilased tutvuda lähemalt elektrimootoreid tootva Waldchnep ja Avinurmes metallkonteinerid tootva Birger tegevustega.

​9.-12. klassidele suunatud karjääriretked toimuvad KredExi eestvedamisel tänavu juba viiendat korda. "Karjäärivalik on inimese elus üks suuremaid otsuseid ning parim viis omandada ettekujutust töömaailmast on keset ettevõtete igapäevategevusi. Kui me tahame edendada ettevõtlust ja ettevõtlikkust üle Eesti, siis on oluline näidata noortele, et töövõimalused ei asu vaid suurtes tõmbekeskustes, vaid ka kodukandis leidub atraktiivseid võimalusi eneseteostuseks," sõnas KredExi ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus. "Meie varasem kogemus näitab, et pea 70% õpilastest on huvitatud külastatud ettevõtetesse kas praktikale või tööle minema," lisas Aus.

Kiviõli Vene Kooli õpilased on veendunud, et Karjääriretked on üks nendest sammudest, mis on neil sel aastal oluline ette võtta, et teha tulevikuks õige valik. "Me muretseme oma tuleviku pärast ja tahame selleks midagi ette võtta. Väga loodame, et Ida-Virumaa ettevõtetega tutvumine on üks asjadest, mis aitab kaasa juba 9. klassi alguses endale selgeks teha, mida oma eluga  edasi teha," rääkisid õpilased. "Väga oluline on teada, mida sa ise tegelikult tahad. Kui sa ise ei vali, siis valib keegi teine ja sul tulebki elada stsenaariumi järgi, mis on valitud teise inimese poolt. Aga iga inimene ise peab olema oma elu arhitekt."

​Karjääriretked toimuvad 12.-15. novembril kaheksas maakonnas: Harjumaal, Saaremaal, Ida-Virumaal, Tartumaal, Järvamaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Võrumaal. Noorte ettevõtlikkust aitab edendada tänavu kokku 24 ettevõtet, kes on oma maakonnas oluliseks tööandjaks.

Ettevõtete tutvustamise ja karjääriretkede korralduse eest vastutab KredEx. Karjääriretkede läbiviimist rahastab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi. Projekti senise nelja tegutsemisaasta jooksul on programmis osalenud ligi 1000 noort.

Fotod: Karjääriretkelised ettevõtteid külastamas https://bit.ly/2DXtefu​​