« Tagasi

Ohtlikest maapinnavaringutest ja varinguaukudest teatada veebruari lõpuks

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega asuvad likvideerima ohtlikke varinguauke Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve piirkonnas.
Esmalt oodatakse kohalike abi varingu- ja šurfiaukude kaardistamisel.

Keskkonnaministeerium palub elanikel anda teada vanade kaevanduste kohal toimunud ohtlikest maapinnavaringutest ja varinguaukudest, võimalusel veebruari lõpuks. Selleks palutakse saata teade Keskkonnaametile: info@keskkonnaamet.ee. Võimalusel saata täidetud teavitusankeet, mille leiab Keskkonnaameti maapõue valdkonna korrastamiskohustuse veebilehelt:

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/maapou/korrastamiskohustus