« Tagasi

Konkurss lastekaitsespetsialisti ametikohale

 

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

LASTEKAITSESPETSIALISTI

ametikohale

(lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku asendamine)

Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärk on lapse seaduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tema heaolu ja eakohase arengu tagamiseks.

Nõudmised kandidaadile

 • sotsiaaltöö kõrgharidus
 • alusteadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest

õigusaktidest

 • kogemus laste ja peredega töötamisel
 • teadmised ja kogemused sotsiaalvaldkonna võrgustiku tööst
 • alusteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest
 • hea meeskonnatööoskus
 • hea arvutioskus
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele

valdamine suhtlustasandil

 • B-kategooria juhtimisõigus
 • väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskus, heatahtlikkus, empaatiavõime, algatus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus ja suutlikkus töötada iseseisvalt
 • kohusetundlikkus, ausus ja lahendustele orienteeritus.

Ettevõte pakub

 • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
 • võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste (sh töönõustamise) võimalusi;
 • tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;
 • erialaseid täiendkoolitusi
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi
 • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate III palgagruppi kuuluvat palka: https://www.riigiteataja.ee/akt/403042018059

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee

Kandideerimistähtaeg: 27.01.2020 

Ametikohale asumine esimesel võimalusel

Täiendav info sotsiaalnõunik Ketlin Mõru, telefon 332 1333, e-post ketlin.moru@lyganuse.ee