« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsuse teatab (vastavalt KeÜS  47 lõige 4), et aktsiaselts Olerex (registrikood 10136870, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Võru tn 79, 50112) esitas 07.01.2020 Keskkonnaametile keskkonnaloa taotluse Kiviõli tankla territooriumilt sademevee juhtimiseks Erra jõkke. Taotlus on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) registreeritud 07.01.2020 nr DM-107433-1 all.

Veeloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad KOTKAS-es(https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri DM-107433-1.