« Tagasi

Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et Lüganuse Vallavalitsuse 20. novembri 2019 korraldusega nr 704 „Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine" algatati Vainu kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Vainu katastriüksuse elamumaa tootmismaaks, kuhu oleks võimalik rajada lisaks ehitatavale abihoonele õmblustsehhi jaoks veel üks tootmishoone. Planeeringu algatamise ja koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise asjaolud on kirjeldatud korralduses ja selle lisades.

Lüganuse Vallavalitsuse 20. novembri 2019 korraldus nr 704.