« Tagasi

Päevakeskuse töötaja konkurss

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

PÄEVAKESKUSE TÖÖTAJA (0,5 kohta)

ametikohale

Päevakeskuse töötaja ametikoha põhieesmärk on tagada eakatele ja riskigruppi kuuluvatele elanikele sotsiaalteenuste osutamine ning võimaluste loomine iseseisvaks toimetulekuks ning ühistegevusteks valla päevakeskuses.

Päevakeskuse töötajalt ootame  head suhtlusoskust,  eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust suhtlustasemel. Kasuks tuleb autojuhilubade olemasolu.

Päevakeskuse töötaja peab tagama keskuse siseruumide korrashoiu.

Vallavalitsus pakub:

  • huvitavat ja loomingulist tööd;
  • iseseisvat tegutsemist võimaldavat tööd;
  • hubast töökeskkonda;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate IV palgagruppi       kuuluvat palka.

CV koos palgasooviga palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee

Kandideerimistähtaeg: 10.09.2019. 

Ametikohale asumine esimesel võimalusel. Töökoht asub Sondas (Mee 2-13, Sonda alevik, Lüganuse vald)

Täiendav info: www.lyganuse.ee
Sotsiaalnõunik Ketlin Mõru, telefon 332 1333, e-post ketlin.moru@lyganuse.ee