« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Lüganuse Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine „ alusel, et on Lüganuse vallas peremehetute ehitistena arvele võtnud:

- Püssi linnas Energeetika tn 6 asuv Jõe pumpla, ehitisregistrikoodiga 220578710, ehitise alune pind 10,2 m².  Viimane omanik teadmata.

- Soonurme külas Teeääre maaüksusel asuv aidahoone, ehitisregistrikood puudub, ETAK ID: 508069, ehitise alune pindala ca 175 m². Viimane omanik teadmata.

-  Unikülas Karisilla tee L1, tee alune pindala ca 0,50 ha. Viimane omanik teadmata.

- Aidu-Sookülas Pumpla maaüksusel asuv pumplahoone, ehitisregistrikood puudub, ETAK ID: 504472, ehitise alune pindala 17 m². Viimane omanik teadmata.

- Maidla külas Nõmme tee 4 maaüksusel asuv elamu, ehitisregistrikood 121281130, ehitise alune pind 38 m². Viimane omanik teadmata.

- Lüganuse alevikus, Alajaama tee 4a maaüksusel asuv pumbamaja, ehitisregistrikood 102014120, ehitise alune pind 20 m². Viimane omanik on teadmata.

Vastuväited ehitiste peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitatud kirjalikult Lüganuse vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli linn Lüganuse vald või e-aadressil valitsus@lyganuse.ee kahe kuu jooksul arvates teade avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.