Haridusnõuniku konkurss

Lüganuse Vallavalitsus pikendab haridusnõuniku konkursi tähtaega kuni 07.07.2019.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume esitada digitaalallkirjaga e-posti aadressil: valitsus@lyganuse.ee või postiga Lüganuse Vallavalitsus, Keskpuietsee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43122