« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

Kiviõli Vene Kooli DIREKTORI

ametikoha täitmiseks

Nõuded kandidaadile:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõige 1 nõuetele,
 • haridusvaldkonnas töötamise kogemus,
 • juhtimiskogemus,
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine,
 • teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest,
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda,
 • hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • haridust tõendava dokumendi koopia,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate muude dokumentide koopiad,
 • visioon Kiviõli Vene Kooli juhtimisest ja arengust,
 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

Dokumendid esitada hiljemalt 31.07.2019 Lüganuse Vallavalitsusele e-aadressil: valitsus@lyganuse.ee või postiga Keskpuiestee 20 Kiviõli linn Lüganuse vald 43199

Info e-posti aadressil: valitsus@lyganuse.ee, tel 33 21 320