« Tagasi

AS Kiviõli Soojus meeldetuletus soojustarbijale

Uus kütteperiood on varsti käes. Kütte- ja soojaveevarustuse probleemide vältimiseks palume Teid kütteperioodide vahelisel ajal Teie valduses olevad kaugküttesüsteemiga ühendatud objektidel teostada järgmised tööd:  

1. Soojussõlme toru ja reguleerimisarmatuuri, kütte- ja soojaveevarustuse soojusvahetite ning hoonesisese küttesüsteemi vajalik remont. Kontrollida kütte- ja soojavee reguleerimise automaatikasüsteemi.

2. Vajadusel teostada  küttesüsteemi, kütteradiaatorite ja soojusvahetite hüdrauliline  läbipesu hiljemalt  1.09.2019.a.

3. Teostada hoone küttesüsteemi ja soojusvahetite hüdrauliline survestus tähtajaks 1.09.2019.a.

4. Soojaveevarustuse soojusvaheti  hüdrauliline surveproov tehakse survega 10,0 bar, hoonesisese keskküttesüsteemi hüdrauliline surveproov 6,0 bar.

5. Soojussõlme  ruumis  korrastada valgustus, koristada ruumist üleliigsed esemed, kindlustada sulgarmatuurile vaba juurdepääs.

Teadmiseks

Punkt 3 tehakse AS Kiviõli Soojuse esindaja juuresolekul,  teatades ette: kontaktisik  Juri Spirin, tel 335 7307, 53321402; Nadežda Levanjuk, tel  332 5464,  5860 0914.

Esindaja korduv väljakutsumine (juhul, kui küttesüsteemi ettevalmistus ei vasta tehnilistele nõuetele esindaja esimesel juuresolekul)  –   10 € (millele lisandub käibemaks).

Kiviõli Soojus võib teostada küttesüsteemi survestust vastavalt kehtestatud hindadele.

Info  telefonidel  335 7307 , 332 5464, 5332 1402.

Soojusenergia saamiseks uuel kütteperioodil on vaja täita kõik eelpool loetletud tööd, samuti peab olema koostatud akt süsteemide valmisoleku kohta.