Konkurss haridusnõuniku teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS 

kuulutab välja konkursi 

HARIDUSNÕUNIKU teenistuskohale.

Haridusnõuniku teenistuskoha põhieesmärk on Lüganuse valla haridusasutuste tegevuse koordineerimine vastavalt valla ja haridusasutuste arengukavale, haridusvaldkondade arengusuundade väljatöötamine koostöös haridusasutustega, haridusasutuste nõustamine probleemküsimuste lahendamisel, koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine, haridusalaste statistiliste andmete kogumine, ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja korraldamine, õpilaste sõidusoodustuste üle arvestuse pidamine.

Haridusnõuniku kandidaadilt ootame pedagoogilist kõrgharidust (soovitavalt magister või sellega võrdsustatud), varasemat töökogemust haridusvaldkonnas, haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide head tundmist, kõrget pingetaluvust, väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendamise oskust, eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust suhtlustasemel. Kasuks tuleb mõne muu võõrkeele oskus suhtlustasemel.

Vallavalitsus pakub:

  • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd ühinenud vallavalitsuses;
  • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
  • toetavat meeskonda;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi    kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/403042018059   

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.

Kandideerimistähtaeg: 28. juuni 2019 

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: tel 33 21 320, e-post: valitsu@lyganuse.ee