« Tagasi

Lüganuse vald maksab kooli lõpetamise toetust

Lüganuse valla haldusterritooriumil asuvate koolide põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajale makstakse toetus välja lapsevanema  avalduse alusel eeldusel, et lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lüganuse vald. Põhikooli lõpetajale makstava koolilõpetamise toetuse määr on 30 eurot ja gümnaasiumi lõpetajale 50 eurot. 

Taotluse vorm