« Tagasi

Talendiotsingu konkurss-festival Annetekoda 2019

Eesti Kultuuri Koda koos Muusikute fondiga PLMF algatab üleriigilise laiapõhjalise talendiotsingu konkurss-festivali „Annetekoda", mille eesmärgiks on anda võimalus kõigile Eesti inimestele esitleda oma erinevaid andeid – rahvakunstid, käsitöö, sport, leiutamine, muusika, kunst, tants, luule jm.

Projekt on suunatud inimestele ilma vanusepiiranguta, nii neile, kes juba tegutsevad mõnes valdkonnas kui neile, kes pole saanud erinevatel põhjustel siiani oma annet esitleda või avastada. Konkursi eelvoorud toimuvad üleriigiliselt 10-15 kultuurikeskuses, millele järgneb finaal Tallinnas.

Festivali järgselt leiab Koda koos partneritega avastatud väljapaistvatele annetele arenguks erinevaid võimalusi –  edasiõppimine/täiendamine nii Eestis kui välisriikides stipendiumite ja toetuste abil; professionaalsete juhendajate suunamine kohalikku rahvamajja või kooli, ande arengu mõjutamiseks jne. „Annetekoda" on mõeldud toimuma igal aastal.

Andekate inimeste üles leidmine on vajalik meie laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks selle kõige laiemas tähenduses. Festival aitab suunata rohkem inimesi tegelema aladega, mis on neile südamelähedased ja realiseerida inimeste potentsiaali. Tänu oma ande avastamisele suudab inimene elada õnnelikult kooskõlas iseendaga. Arendades oma annet suudab inimene saavutatud oskusi anda edasi ka järgmistele põlvkondadele – sel viisil tekib järjepidevus, mis on Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes väga oluline!
 

Konkurss-festivali statuut

Osalema on oodatud inimesed üksikesinejatest kollektiivideni, kes tunnevad endas soovi esitleda oma annet laval laiemale publikule.

Konkursil osalemiseks on vajalik esitada maakondlikule rahvamajale soovitavalt 1-3 minutiline videomaterjal, pidades silmas laval esitamist (lubatud ka mobiiltelefoni variant).

Maakondlik rahvamaja kogub avaldused, süstematiseerib esinejad valdkondade kaupa ning saadab kõik materjalid edasi Eesti Kultuuri Koja hindamiskomisjonile. Suve jooksul toimuvad üleriigiliselt 10-15-nes maakondlikus kultuurikeskuses publikuga eelvoorud. Partner kultuurikeskus tagab eelvoorude toimumiseks esinemise koha koos vajaliku tehnikaga ning aitab kaasa eelreklaamile.

Eelvoorudes esinejaid hindab žürii, kuhu kuuluvad Eesti Kultuuri Koja poolt väljavalitud esindajad ning vastava maakonna kultuurimaja esindaja. Eelvoorude žürii koosneb minimaalselt 7 liikmest, kes teeb lõpliku valiku finaalis osalejateks, kuni 5 etteastet. Eelvoorudest edasipääsenud esinevad finaalis Tallinnas esinduslikus kontserdipaigas 2019. aasta sügisel.

Finaalis esinejaid hindab vähemalt kümnest liikmest koosnev rahvusvaheline žürii. Esimesed viis žürii poolt välja valitud talenti saavad rahalise auhinna. Avalikul

finaalkontserdil antakse välja ka publiku lemmiku preemia (telefonihääletuse toimumisel rahva lemmiku preemia). Perspektiivikatele talentidele organiseeritakse enesetäiendamise võimalusi.