« Tagasi

Euroopa Parlamendi valimised 2019 Lüganuse vallas

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks on Lüganuse valla haldusterritooriumil moodustatud 6 valimisjaoskonda:

valimisjaoskond nr 1 - Viru tn 14, Kiviõli linn, Kiviõli I Keskkooli hoones, telefon 5411 0078;

valimisjaoskond nr 2 - Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik, Lüganuse endine vallamaja, telefon 5411 0079;

valimisjaoskond nr 3 - Maidla tee 56, Savala küla, Savala Rahvamaja ruumides, tel 5411 0080;

valimisjaoskond nr 4 - Kooli tn 5, Püssi linn, Lüganuse Kultuurikeskuse ruumides, telefon 5411 0081;

valimisjaoskond nr 5 - Lembitu tn 13, Sonda alevik, Sonda Rahvamaja ruumides, telefon 5411 0082;

valimisjaoskond nr 6 - Puiestee tn 8, Erra alevik, Erra Noortetoas, telefon 5411 0083.

Eelhääletuspäevadel 20.-22.05.2019 on avatud kõik valimisjaoskonnad kell 12.00 kuni 20.00ni. Eelhääletuspäevadel toimub valimisjaoskonnas nr 1 hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

Valimisjaoskonna nr 1 komisjon korraldab hääletamist asukohas ja hoolekandeasutuste. Kui valija viibib eelhääletamise ajal Lüganuse valla mõnes ööpäevases hoolekandeasutuses, on tal võimalik seal hääletada. Eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise korraldab jaoskonnakomisjon nr 1 koostöös asutuse administratsiooniga.

Valimiste päeval, 26,05.2019, toimub hääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 9.00 kuni 20.00ni. Siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Kui valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus.

Kodus hääletamist korraldavad kõik 6 valimisjaoskonda. Kodus hääletamisega samal viisil korraldatakse hääletamist ka sama valimisjaoskonna valijate nimekirja kantud valijatele, kes viibivad Lüganuse vallas asuvas ööpäevases hoolekandeasutuses. Jaoskonnakomisjonid korraldavad hääletamise koostöös asutuse administratsiooniga.

Kodus hääletamise taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust.

Valimispäevale eelnevatel päevadel saab kodus hääletamise kirjaliku taotluse saata Lüganuse Vallavalitsusele (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199) või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetada kohale muul viisil.

Lüganuse valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijad saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

 

Tiina Urban
Lüganuse valla valimisjuht

Telefon 5053162, e-posti aadress tiina.urban@lyganuse.ee

 

Puuduvad postkastid

Lugupeetud kinnistute omanikud,

lähenemas on valijakaartide saatmine. Palun paigaldage postkastid!

Riigikogu valimiste valijakaarte tagastati postiljonide poolt kümnete kaupa, kuna kinnistutel puudusid postkastid.

Peale valimiskaartide saadetakse teile ka muud vajalikku, ametlikku posti ja see ei jõua adressaadini.