« Tagasi

Lüganuse Vallavolikogu istung

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 21. istung toimub 18. aprillil 2019. a kell 15.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald)

Päevakorra projekt:

1. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine

Ettekandja vallavolikogu aseesimees Enno Vinni

2. Lüganuse valla 2019 lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine

Ettekandja rahandus- ja arengukomisjoni esimees Dmitri Dmitrijev

3. Lüganuse valla osalemine  MTÜ-s eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Ettekandja kultuuri- ja spordinõunik Riia Tallerman

4. Projekti „Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine" omafinantseeringu suurendamine

Ettekandja abivallavanem Risto Lindeberg

5. Korteriomandi vahetustehing

Ettekandja abivallavanem Krisli Kaldaru

6. Lüganuse Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja vallavolikogu esimees

7. Informatsioon

7.1 Uus-Kiviõli kaeveloa taotluse menetluse hetkeseisust

Ettekandja vallavolikogu aseesimees Enno Vinni

7.2 Ülevaade Lüganuse lubjakivikarjääri kaeveloa menetlemisega seonduvatest küsimustest

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Risto Lindeberg

7.3 Informatsioon õhukvaliteedist Kiviõli linnas ja lähiümbruses

Ettekandja abivallavanem vallavanema ülesannetes Risto Lindeberg