« Tagasi

Lüganuse Kultuurikeskus otsib kultuurikorraldajat

Lüganuse Kultuurikeskus kuulutab välja avaliku konkursi KULTUURIKORRALDAJA ametikoha täitmiseks.

Töö kirjeldus:
*Lüganuse Kultuurikeskuse Lüganuse Rahvamaja sisuliste tegevuste 
planeerimine ja elluviimine;
*Lüganuse Kultuurikeskuse kui kogu organisatsiooni ning Lüganuse valla 
sündmuste tegevusplaani koostamise planeerimisel osalemine ning selle 
raames kultuurisündmuste korraldamine, koordineerimine ja elluviimine;
*Projektitegevuse algatamine, kirjutamine ja elluviimine;
*Koostöö valla teiste kultuuriasutustega;
*Huviringide tegevuse koordineerimine;
*Kohaliku kogukonna kultuuri-, spordi- ja seltsielu edendamine ja toetamine.

Kandidaadilt eeldame:
• vähemalt keskharidust;
• heal tasemel arvutikasutamise oskust;
• head suulist ja kirjalikku väljendusoskust;
• valmisolekut tööks õhtusel ajal, nädalavahetustel ja riigipühadel;
• algatusvõimet ja tegutsemisjulgust;
• koostöövalmidust;
• laia silmaringi ja huvi kultuurivaldkonnas tervikuna toimuva vastu.

Kasuks tuleb:
• võõrkeelte oskus;
• B-kategooria juhiluba.

Tööandja pakub:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd;
• eneseteostusvõimalust ja põnevaid väljakutseid;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi;
• meeldivat kollektiivi ja töökeskkonda.

Tööle asumise aeg: 01.aprillil 2019

Töökoha aadress: Lüganuse Kultuurikeskuse Lüganuse Rahvamaja, Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik.

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri koos palgasooviga elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 21. märtsiks 2019 e-posti aadressile kultuurikeskus@lyganuse.ee märgusõnaga „KULTUURIKORRALDAJA KONKURSS".

Lisainfo: Lüganuse Kultuurikeskuse juhataja, tel 5334 5137, kultuurikeskus@lyganuse.ee