« Tagasi

Maapiirkondade pered saavad taotleda toetust elutingimuste parandamiseks

2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märtsist  2019 - 13.05.2019.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega alal elavatele peredele head elutingimused ja sellega aidata kaasa elanike arvu püsimisele nendes piirkondades. Programmist toetatakse kodumajapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteedega seotut. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse autonoomsete elektrisüsteemidega seotud toiminguid.

Projekti maksimumtoetus programmist majapidamise kohta on 6500 eurot, mille hulka loetakse viiel eelmisel kalendriaastal saadud toetuste summad.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 protsenti projekti kuludest ja töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti suhtes on tehtud rahastusotsus ja toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Taotlused tuleb esitada elukohajärgsesse omavalitsusse ja neid hindab omavalitsuse moodustatud komisjon. Taotluste esitamise viimane tähtpäev on 13. mai.

Lisainfo programmi ja taotlemistingimuste kohta leiab programmis osalevate valdade veebilehelt.

https://www.lyganuse.ee/et/hajaasustuse-programm