« Tagasi

Kiviõli Vene Kool kuulutab välja konkursi

Venekeelse põhikoolina töötav Kiviõli Vene Kool otsib oma meeskonda

  • Põhikooli ühe või mitmeaine õpetajat (matemaatika, füüsika) – 0.5 ametikohta.

Nõutav:

  • eesti keele valdamine vähemalt tasemele B2,
  • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.

Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused.

Avaldus, CV palume saata hiljemalt 22. veebruariks 2019 aadressil info@kvg.ee.

Lisainfo telefonil 337 4095, 518 5859 või info@kvg.ee.