« Tagasi

Teade korteriühistutele

Tuletame kõigile korteriomanikele meelde, et 01.01.2018 registreeris Eesti Vabariik kõigile kortermajadele korteriühistud ning selle tulemusena oli kohustus kanda 30.06.2018  äriregistrisse juhatuse liikmete andmed.

2018. aasta lõpuga hakkas registriosakond kontrollima korteriühistu juhatuse olemasolu registris ning väljastas majadele, millel puudasid andmed juhatuse kohta märgukirjad, kus palutakse kahe kuu jooksul registrisse kanda juhatuse liikmed. Kui seda pole tähtaegselt tehtud, määrab registripidaja sunniraha suuruses 200 kuni 3200 eurot kuni kohustuste täitmiseni.

Korteriühistu juhatuse andmete registrisse kandmiseks tuleb esitada registripidajale kandeavaldus, üldkoosoleku protokolli originaal koos nimekirjaga koosolekul osalejate allkirjadest ning kande eest tuleb tasuda riigilõivu 7  eurot.

Seega paneme kõigile südamele kontrollida oma kortermaja juhatuse olemist registris, et ei tuleks kellelegi ebameeldivat sunniraha tasuda.

Hetkel kehtiv korteriomandi- ja korteriühistuseaduses on märgitud, et korteriühistu võib toimetada ilma juhatuseta vaid kahel tingimusel: kui korteriomandite arv ei ole suurem kui kümme ja kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule.

Kõige lihtsam on korteriühistut otsida selle seadusjärgse nime järgi korteriühistute registrist (kasutades e-äriregistri päringusüsteemi), sest selles nimes sisaldub kinnisasja aadress. Otsimiseks piisab ka nime osast, näiteks asula või tänava nimest.

 

Kristel Kütt

kinnisvaraspetsialist