« Tagasi

Ida-Virumaa omavalitsused said aasta lõpus toetusi ühistranspordi infrastruktuuri objektide korrastamiseks

Maanteeameti poolt Ida-Virumaale 2018. aastaks ühistranspordi korraldamiseks eraldatud vahenditest jäi kasutamata üle 63 tuhande euro ning Maanteeametilt saadi nõusolek toetada omavalitsusi ühistranspordi objekti korrastamiseks.

„20.11.2018 toimunud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ühistranspordikomisjoni koosolekul leidis toetust ühistranspordikeskuse ettepanek jagada Maanteeameti poolt maanteetranspordi korraldamiseks eraldatud kasutamata vahendid kõikide omavalitsuste vahel võrdselt, vaatamata sellele, kas ollakse ühistranspordikeskuse liige või mitte," selgitas MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus juhatuse esimees Heiki Luts ning lisas, et toetust oli võimalik taotleda bussiootepaviljoni soetamiseks ja korrastamiseks, infotahvlite jms soetamiseks ja korrastamiseks.

Tähtajaks, 28. detsembriks laekusid taotlused koos vastavate põhjendustega kõigilt kaheksalt Ida-Viru maakonna kohalikult omavalitsuselt ning juba samal päeval kanti kõigile neile üle 7924 eurot. Seda raha on võimalik kasutada 2019. aasta jooksul.