Venekeelse põhikoolina töötav Kiviõli Vene Kool  otsib oma meeskonda alates 2019/2020. õppeaastast õppealajuhataja – 1,0 ametikohta, Nõutav: vastavus õpetaja...

Kiviõli Vene Kool kuulutab välja konkursi

Venekeelse põhikoolina töötav Kiviõli Vene Kool  otsib oma meeskonda alates 2019/2020. õppeaastast õppealajuhataja – 1,0 ametikohta, Nõutav: vastavus õpetaja...

Käesoleva aasta 23. augustil möödub 30 aastat Balti ketist. Molotovi–Ribbentropi pakti vastu suunatud meeleavaldusest võtsid osa kokku enam kui kaks miljonit eestlast, lätlast ja leedukat. Kella...

23. augustil Balti kett 30

Käesoleva aasta 23. augustil möödub 30 aastat Balti ketist. Molotovi–Ribbentropi pakti vastu suunatud meeleavaldusest võtsid osa kokku enam kui kaks miljonit eestlast, lätlast ja leedukat. Kella...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega 26.08.2019  ajavahemikul kella 10.00-17.00 on vesi välja lülitatud...

Järve Biopuhastus OÜ teade veevarustuse katkestusest

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega 26.08.2019  ajavahemikul kella 10.00-17.00 on vesi välja lülitatud...

21.08.2019 ei toimu väljakuulutatud veevarustuse katkestust Maidla külas.

Väljakuulutatud veekatkestust Maidla külas ei toimu

21.08.2019 ei toimu väljakuulutatud veevarustuse katkestust Maidla külas.

Hääletustulemused leiad  https://www.lyganuse.ee/kaasav-eelarve?

Lüganuse valla Kaasava eelarve hääletustulemused

Hääletustulemused leiad  https://www.lyganuse.ee/kaasav-eelarve?

21.08.2019 ei toimu väljakuulutatud veekatkestust Maidla külas. OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega 21.08.2019...

Järve Biopuhastus OÜ teade veevarustuse katkestusest

21.08.2019 ei toimu väljakuulutatud veekatkestust Maidla külas. OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega 21.08.2019...

SA Kiviõli Tervisekeskus võtab tööle konkursi korras tegevjuhi ja hooldajad .

Kiviõli Tervisekeskus kuulutab välja konkursi

SA Kiviõli Tervisekeskus võtab tööle konkursi korras tegevjuhi ja hooldajad .

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8 -...

Algas Põllumajandusliku tegevusega noore ettevõtja toetuste taotluste vastuvõtt

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8 -...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-ameti teade avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamisest

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

19.08.-20.09.2019 toimub Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu teemaplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek Lüganuse Vallavalitsuses...

Teade Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta

19.08.-20.09.2019 toimub Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu teemaplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek Lüganuse Vallavalitsuses...

2019. aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet  ohvriabi kriisitelefoni 116 006 . Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks...

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

2019. aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet  ohvriabi kriisitelefoni 116 006 . Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks...

Sel  suvel sai alguse esmakordne konkurss-festival Annetekoda 2019, mida korraldavad Eesti Kultuuri Koda ja Muusikute fond PLMF. Eelvoorud viiakse läbi 24. augustini...

Veel on võimalik registreerida Annetekoda 2019 konkursile

Sel  suvel sai alguse esmakordne konkurss-festival Annetekoda 2019, mida korraldavad Eesti Kultuuri Koda ja Muusikute fond PLMF. Eelvoorud viiakse läbi 24. augustini...

Lüganuse Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine „ alusel, et on Lüganuse vallas peremehetute ehitistena arvele võtnud:...

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Lüganuse Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine „ alusel, et on Lüganuse vallas peremehetute ehitistena arvele võtnud:...

TEADE liinide nr 100, 104, 117 ja 103A sõiduplaanide muudatustest. Alates 12.08.2019 muutuvad liinide 100, 104, 117 ja 103A sõiduplaanid Liin nr 100 Savala – Kiviõli – Kohtla-Järve –...

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus teade sõiduplaanide muutusest

TEADE liinide nr 100, 104, 117 ja 103A sõiduplaanide muudatustest. Alates 12.08.2019 muutuvad liinide 100, 104, 117 ja 103A sõiduplaanid Liin nr 100 Savala – Kiviõli – Kohtla-Järve –...

Ida-Virumaal on käimas Purtse jõe valgala puhastamise projekt, mille käigus kogutakse kokku Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivitehaste jääkreostust. Valminud on 3,4 kilomeetrit uut jõesängi ja...

Purtse jõe puhastustööde käigus on rajatud üle 3 kilomeetri uut jõesängi

Ida-Virumaal on käimas Purtse jõe valgala puhastamise projekt, mille käigus kogutakse kokku Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivitehaste jääkreostust. Valminud on 3,4 kilomeetrit uut jõesängi ja...

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab augustis Mitmekesistamise toetusmeetme infopäevad Tartumaal, Võrumaal ja Ida-Virumaal . Mitmekesistamise toetusmeetme peamine oodatav tulemus on...

Toetusmeetme infopäev 29. augustil Maidla rahvamajas

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab augustis Mitmekesistamise toetusmeetme infopäevad Tartumaal, Võrumaal ja Ida-Virumaal . Mitmekesistamise toetusmeetme peamine oodatav tulemus on...

Põllumajandusamet peab väga oluliseks väikeaiapidajate teadlikkuse tõstmist taimekaitse vallas. Kõigil elanikel, kellel on oma aed, mõned puud-põõsad, lilled või aedviljapeenar, võib tulla...

Väikeaiapidajad ja taimekaitse

Põllumajandusamet peab väga oluliseks väikeaiapidajate teadlikkuse tõstmist taimekaitse vallas. Kõigil elanikel, kellel on oma aed, mõned puud-põõsad, lilled või aedviljapeenar, võib tulla...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3