Ehitised korda 2019

Teade!

Lüganuse Vallavalitsus jätkab vabanenud vahendite arvel avalduste vastuvõtmist programmist „Ehitised korda Lüganuse vallas" toetuse saamiseks 2019 a. abikõlbulike tegevuste toetamiseks.

 

Lüganuse Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 139 "Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord 2019. aastal"  jätkatakse ka sellel aastal valla territooriumil asuvate eramajade ja korterelamute välisilme parandamiseks ja elanike elamistingimuste parandamiseks "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimist. 

Avaldusi saab esitada kuni 31. oktoober jooksva aasta jooksul või kuni valla eelarves eraldatud vahendite lõppemiseni. 

Lüganuse Vallavolikogu 28.03.2019 otsus nr 139  "Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord.

Lisa 1 Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord

Lisa 2 Avalduse vorm (eramajad)

Lisa 3 Avalduse vorm (korteriühistud)

Lisa 4 Aruande vorm

 

Ehitised korda 2018

Lüganuse Vallavolikogu 28.06.2018 otsus nr 94 "Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord 2018. aastal.

Lisa 1 Ehitised korda programmi läbiviimise kord

Lisa 2 Avalduse vorm

Lisa 3 Aruande vorm