Ehitustoimingud

Ehitisregister

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister. 

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.

Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Seoses ehitusseadustiku jõustumisega 01.07.2015 kehtestati uued vorminõuded  teatistele, ehitus- ja kasutuslubadele ja nende taotlustele. vt teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid.

 

Kiviõli piirkond

Kiviõli linna kaevetööde eeskirja kehtestamine

Avaldus kaeveloa saamiseks

Kaeveloa taotlemiseks vajalikud kooskõlastused

 

Sonda piirkond

Kaevetööde eeskiri

Kaevetööde loa ning kooskõlastuse vorm