Valdkonda reguleerivad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Lastekaitseseadus

 

Lüganuse vald

Sotsiaalhoolekandeabi andmise kord

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäära kehtestamine

Toimetulekutoetuse avaldus Lüganuse Vallavalitsusele

Lisa toimetulekutoetuse avaldusele


Sonda piirkond

Sotsiaaltoetuse maksmise kord Sonda vallas

 

Alates 1.jaanuarist 2016 võtab isiku abivahendi kaardi taotlusi vastu ja väljastab duplikaate Sotsiaalkindlustusamet.

Infot abivahendite süsteemi, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta, sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee 

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon 16106