24.07.14

 

Lüganuse vallavalitsuse dokumendiregistri sisujuht ja kasutusjuhend

 

Lüganuse Vallavolikogu ja Vallavalitsuse registreeritud dokumendid ja kirjad asuvad avalikus dokumendiregistris.

 

Alates 2014. aastast kasutab Lüganuse vald dokumentide ja kirjade registreerimiseks elektroonilist dokumendihaldusprogrammi Amphora.

Register on jaotatud kaheks: dokumendid ja kirjavahetus.

Dokumentide all registreeritakse:

vallavolikogu istungite protokollid, määrused, otsused, alatiste komisjonide protokollid ja juhatuse protokollid;

volikogu esimehe käskkirjad;

vallavalitsuse istungite protokollid, määrused, korraldused, komisjonide protokollid;

lepingud;

vallavanema käskkirjad;

valimiskomisjoni protokollid ja otsused.

 

Dokumendid ja kirjavahetus on jagatud nii teemade, kui ka dokumentide loetelu alusel moodustatud kaustade järgi.

Klikkides valitud teemal või kaustal, avanevad selles asuvad dokumendid või kirjad. Leides vajaliku dokumendi või kirja, ning klikkides selle pealkirjal, avaneb aken, kus on detailsemad andmed (fail, pealkiri, number, kuupäev jne).

 

Amphora dokumendiregister võimaldab otsida soovitud dokumenti ka märksõna järgi. Selleks tuleb kasutada vasakpoolses menüüribas dokumendid või kirjavahetus all olevat otsi nuppu. Sisestades aknasse kas märksõna, akti numbri või dokumendi liigi, otsib süsteem ise vastavad dokumendid välja.

Valida võib ka ekraani keskelt sõna dokumendiregister kõrval vali aasta menüüriba, kirjuta kõrvalolevasse kasti kas märksõna, pealkiri, akti number või dokumendi liik (näiteks protokoll, korraldus, otsus, määrus) ning vajuta luubiikoonile.
Dokumendi andmetel klikkides avaneb detailsem vaade dokumendile.

Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega.

 

Dokumendiregistri kaudu ei võimaldata juurdepääsu ka isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest.

Juurdepääsupiiranguga dokumente on õigustatud huvi korral võimalik küsida teabenõude korras.

 

Täpsem kasutusjuhend koos näidistega asub dokumendiregistris, klikkides paremas nurgas oleval pealkirjal kasutusjuhend.