Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia

Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

Lüganuse Vallavalitsuse seisukohad arengukava ja eelarvestrateegia ettepanekute osas

Lüganuse valla arengukava 2018-2028 eelnõu avaliku arutelu protokoll

Lüganuse valla eelarvestrateegia 2018-2022 eelnõu avaliku arutelu protokoll 

Arengukava koostamise raames toimunud elanike küsitluse tulemused

Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avalik väljapanek kuni 24. septembrini.

 

Lüganuse valla arengukava 2018-2028 eelnõu

Lisa 1 Toimekeskkonna lühiülevaade

Lüganuse valla eelarvestrateegia seletuskiri eelnõu

Lisa 1

Lisa 2 

 

Lüganuse valla eelarvestrateegia ja arengukava koostamine on alanud
 

15. juunil 2018 toimus vallavalitsuses korraline Lüganuse valla arengukava koostamise juhtrühma nõupidamine.
Vahepeal on konsultantide poolt tehtud statistilist uurimistööd, mille tulemused on mõtlemapanevad.
Vaata slaididelt (MEMO) rahvastikustatistikat, noorte ja eakate osakaalu, infot tulumaksu laekumise kohta ning meie lasteaialaste ja õpilaste arvu dünaamika kohta. 

Juhtrühma 15.06.2018 koosoleku MEMO

Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine
 

Lüganuse Vallavalitsus korraldas 16.mail 2018 Kiviõli 1. Keskkooli saalis arengupäeva.

Seminari esimeses pooles (14.00- 16.00) osalesid piirkonnas tegutsevad suuremad ja väiksemad ettevõtjad ning volikogu liikmed. Kõiki ettevõtjaid kahjuks kutsuda ei saanud, kuna puudub sellekohane info. Ettevõtjate poolt välja öeldud mõtted ja ideed on lisatud memos.

Seminari teises pooles (17.00- 20.00) osalesid vallas tegutsevad vabaühendused, asutuste juhid ja töötajad ning kõik vallakodanikud, kes soovisid, võisid tulla oma arvamust avaldama. Teise poole mõtted on lisatud memos.

Lisaks sellele kogusime umbes 250 erinevat ideed läbi veebiküsitluse ja ankeetide, tulemustega tegeldakse ning lähiajal ka avaldatakse.

MEMO

Ettevõtjate fookusgrupp, MEMO.

 

30.aprillil 2018 toimus arenguseminar, kus arutati läbi erinevate valdkondade teemad. Täpsemalt saab lugeda lisatud memost ja arenguseminari slaididelt.

Lüganuse valla arengupäev  30. aprillil 2018

Memo

 

Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise avanõupidamine toimus 09. aprillil 2018.

Memo
 

Vallavalitsus on alustanud uue Lüganuse valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2018-2022 koostamise protsessi. Avakoosolek toimus 9.aprillil, mil kogunes juhtrühm. Nimetatud juhtrühma koosseisu olid kutsutud vallavalitsuse valdkonnajuhid ja volikogust komisjonide esimehed. Hiljem tekivad laiendatud töörühmad iga valdkonna paremaks läbiarutamiseks ja arengukavas kajastamiseks.

Avakoosolekul öeldi juhtrühma liikmete poolt välja esmased ootused arengukava protsessile. Oli hea meel tõdeda, et enam-vähem need ettekujutused olid sarnased ning selliselt on meeldiv teha edasist koostööd. Leiti, et olulisim ülesanne on kõikide osapoolte kaasamine. Tahaks saada teada, mida vallaelanikud mõtlevad – saaks esmalt aimu nende nägemusest ja siis tegutseks edasi.

Elanike esmase arvamuse kogumiseks on algatatud veebiküsitlus aadressil https://www.surveymonkey.com/r/lyganuse-vald-2028.

See on omakorda lingitud valla kodulehel http://www.lyganuse.ee/ ja FB-lehel Lüganuse vald. Lisaks sellele saab oma konkreetseid ettepanekuid avaldada ka otse vallavalitsusse valitsus@lyganuse.ee või kontaktisikule anu.needo@lyganuse.ee.

Aprillikuu valla lehes on väljalõigatav lehenurk, millel on küsimus ning juhised edasi tegutsemiseks.

Valla arenguseminar toimub Kiviõli 1.Keskkooli saalis 16.mail. Seminaril osalevad juht- ja töörühmade liikmed, valdkondade spetsialistid ja oodatud on osalema kõik teised huvilised. Arengupäev viiakse läbi nii eesti kui ka vene keeles. Päeva alustame aruteluga koos piirkonna ettevõtjatega (kell 14.00-16.00) ning jätkame arenguseminariga (kell 17.00-20.00).

Hiljem tulevad arengukava ja eelarvestrateegia projektide avalikud arutelud ning juba septembris-oktoobris töö volikogus.

Jälgige sellekohast reklaami !

Valla lehel avaldame ka kõik juht- ja töörühmade arutelude memod, arenguseminari ettekanded ja muud protsessi kaasatud materjalid.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamist aitab juhtida konsultatsioonifirma OÜ Cumulus Consulting OÜ. Kontaktisik on Liisbet Aland liisbet.aland@cumulus.ee.  Valla poolne koordinaator on arendusnõunik Anu Needo anu.needo@lyganuse.ee telefon 53026061 või 3321340.

Edu meile kõigile ning olgem aktiivsed osalema. Ainult nii saavad meie kõigi ootused kajastatud uues arengukavas ning sealt edasi varem või hiljem ellu rakendatud

Küsitluse kutse

Veebiküsitluse link https://www.surveymonkey.com/r/lyganuse-vald-2018

Veebiküsitluse link htpps://ru.surveymonkey.com/r/Lyganusevald_rus