28.07.17

 

Sotsiaaltöö peaspetsialist Signe Velbaum - sotsiaalhoolekande valdkonna korraldamine, kordineerimine ja juhtimine; vältimatu abi korraldamine; sotsiaalnõustamine

Telefon 3325877, 5331 0065, e-post signe.velbaum@lyganuse.ee

Sotsiaaltööspetsialist  - eakate ja puuetega isikute hoolekande korraldamine; hooldajatoetuse määramine; parkimiskaardi väljastamine; eakate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel; avahooldusteenuste, invaabivahendite laenutuse ja sotsiaaltranspordi korraldamine

Sotsiaaltööspetsialist  Eda Tärno - riiklike toimetulekutoetuse, vajaduspõhise toetuse ja valla eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, eakate vallakodanike sünnipäevade arvestuse pidamine

Telefon 332 5876, 502 1246, e-post  eda.tarno@lyganuse.ee              

 

Lastekaitsespetsialist Kristeli Peri - laste hoolekande korraldamine; laste õiguste ja huvide kaitse; eestkoste seadmine/lõpetamine alaealiste laste üle; laste kasvatusega seotud vaidluste lahendamine (kohtule arvamuste koostamine jne); töö paljulapseliste ja puuetega lastega peredega; koolikohustust mittetäitvate laste ja nende peredega tegelemine

Telefon 332 5875, 5307 2787, e-post kristeli.peri@lyganuse.ee

 

Sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad:

Vallavalitsuses teisipäeviti kell 09.00 - 12.00 ja neljapäeviti kell 13.00-16.00